29 февруари 2008

Пикантните подробности

След като се похвалих как добре съм се справила с разработката на дидактическия материал, бих искала да изразя едно отношение към шефа на катедрата по Методика на обучението по химия, т.е. Лабораторията по химическо образование и история и философия на химията (на тази страница има стара информация за ръководителя на катедрата с почти четиригодишна давност...), но тъй като, какво да се прави, заради доцент Боянова просто не ми дава сърце да го направя, ще постна тук някои интересни негови изказвания по време на лекции по Физикохимия, които намерих из нета, пък останалите размисли оставям на вас.

"180, 200, 250 значи стайната температура за 1 век се е повишила, значи
хората за 1 век са станали по-зиморничави. "

"В резултат на това експериментаторът остава я без пръст, я без нещо друго"

"Газовите молекули не само, че се движат бързо, но и са много досадни,
защото удрят много."

"Аз ще се огранича само с първите два члена в развитието."

"Вземаме я и я поставяме в хипотетично пространство, където тя се
чувства по-комфортно."

"Връщайки вниманието ви върху това, което е зад гърба ми ..."

"Ако сложим тука точка, която значи умножение."

"Гном то е малко същество, вредно, защото прави бели!"

"Разбира се, тази формула не ми харесва в този и вид, затова леко ще я
префасонирам това е една лека козметика."

"Резултатът не може да остане такъв, защото това вече не е онова, което беше
преди малко."

"Лесно решение се получава, когато задачата се усложни."

"На надгробния камък на Болцман пише s = k lnW и всеки, който види тази
формула, знае че там е Болцман."

"Ние нямаме време за това, дори да имаме мощни средства за това, които de
facto вече имаме. "

"Получава се права линия с прав наклон! "

"Много хубаво, че този резултат е получен от жена. "

"Не може някъде да се очаква да бъде чисто вторият принцип казва, че там
трябва да бъде мръсно. "

"Самата система не подозира как изследователят ще избере координатната
система. "

"Само по себе си мисленето е нещо трудно и малко хора го притежават. "

"Физикохимията дава на хората това, което и другите дават. "

"Това са несъществуващи неща, но ние ги пишем за пълнота. "

"Хора, които употребяват мастика са склонни към самокритика и философия, те
гледат чашата и си задават въпроса да пия, или да не пия и тогава ще видят
вероятно релеевско разпределение. "

"Умножаваме по 1, което не го пишем, понеже е 1. "

"Един сборник, който е географска рядкост дори и в Русия. "

"Явно тази лекция е от онези драматични и опасни случаи в химията."

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...