12 април 2008

Градоустройствени планове на София в интернет

Вече можете онлайн да разгледате Общият устройствен план и Подробни устройствени планове на райони от София в растерен вид. Засега все още има само два подробни устройствени плана, но се надяваме постепенно всичко да си попълни. Тази възможност, заедно с още куп полезни ще намерите на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" на столична община.
Чакам да се появи планът на Люлин, не че ще строя или купувам, ама пусто любопитство... :)

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...