10 април 2008

Анимус набира доброволци за горещата телефонна линия

Центърът за възстановяване, консултиране и психотерапия към Фондация Асоциация “Анимус” набира доброволни сътруднички за работа на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие. За да кандидатствате е необходимо да сте жена над 21 години, да проявявате интерес към проблема насилие, да имате желание да натрупате практически опит в директна работа с хора и да сте готови да се ангажирате с доброволна работа между 4 и 16 часа седмично.

За контакти и допълнителна информация можете да се обърнете на тел. 983 52 05, 983 53 05 и 983 54 05 от 9.00 до 17.00 часа с лица за контакт: Теодора Вълканова и Оксана Зинченко.

Въпреки, че предварителното интервю беше обявено за периода 15 - 30 март, надявам се, че все още можете да се включите, ако имате желание.
Одобрените кандидатки ще бъдат включени в интензивен тренинг, който ще се проведе от 21 до 25 април 2008 г.

Фондация "Асоциация Анимус" е неправителствена организация, създадена, за да помага на жертви на насилие.

Центърът за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие е своеобразна алтернатива на съществуващото в нашата страна институционално отношение към жертвите на насилие.

Жените и юношите, обърнали се за помощ към Центъра могат да получат:

  • 24-часова спешна психологическа помощ, подкрепа и информация
  • Психологическо и социално консултиране
  • Психо-терапевтична помощ за преодоляване на травматичните симптоми
  • Дългосрочна психо-динимична психотерапия
  • Помощ и подкрепа за жени от провинцията чрез кореспонденция
  • Подслон в кризисна ситуация от преживяно насилие
  • Социална подкрепа
  • Хуманитарна помощ
  • Консултации за овластяване и професионална реализация.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...