15 декември 2008

За рака на белия дроб

Известно е, че в България лекарите не обичат да дават информация на болните и техните близки относно това какво лекуват и как го лекуват. За съжаление скоро и аз се сблъсках с това нежелание, когато мой много близък човек се оказа с рак на белия дроб. Естествено, открит тук в Белодробна бллница, след двумесечно лекуване с антибиотици за пневмония в един крайдунавки град на България. Какво да се прави, след всичкото тичане, осъзнах, че написаното в епикризата нищо не ми говори и че нищо по-конкретно не знам за тази болест. Поразтършувах из интернет и открих стотици други, на които никой не е дал най-простичка информация. Затова реших да постна тук класификацията на туморите, която дава някаква представа от това в каква фаза на развитие е тумора. TNM класификация на недребноклетъчния карцином: Т: Първичен тумор: Тх: Тумор, доказан цитологично – установяват се туморни клетки в бронхиален секрет. Не се открива при рентгенологично и бронхоскопско изследване. Тis: Carcinama in situ: туморът не преминава базалната мембрана. Т1: Тумор до 3 сm. Т2: Тумор по-голям от 3 сm, обхваща главен бронх на повече от 2 сm дистално от карината. Т3: Тумор с всякакъв размер, който прораства в гръдната стена, диафрагмата, перикарда или обхваща главен бронх на по-малко от 2 сm от карината. Т4: Тумор с всякакъв размер, който инфилтрира медиастинума, сърцето, големите съдове, трахеята, хранопровода и др. N: Засягане на регионалните лимфни възли: N0: Липсват метастази в регионалните лимфни възли. N1: Метастази в перибронхиалните и хилусни лимфни възли от страната на тумора. N2: Метастази в мидиастиналните и контралатералните хилусни лимфни възли. N3: Метастази в контралатералните хилусни и мидиастинални лимфни възли, в супраклавикуларните лимфни възли. M: Далечни метастази: M0: Няма далечни метастази. M1: Наличие на далечни метастази в черен дроб, мозък, кости и други органи. Стадии: І стадий: T1 N0 M0 ІІ стадий: T1,2 N1 M0 ІІІА стадий: T1 N2 M0; T2 N2 M0; T3 N0,1,2 M0 ІІІБ стадий: Tвсяко N3 M0 ; T4 Nвсяко M0 ІV стадий: Tвсяко Nвсяко M1 И малко линкове към места, където можете да научите повече, да споделите, да получите съвет за рака на белия дроб : Онкология в Уикипедия Клуб на раково болните Ракът на белия дроб Форум "Рак и ракови заболявания" Как да се справим със страничните ефекти на химиотерапията

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...