11 май 2009

Правила за цитиране на литературни източници

Не че всеки не си измисля собствени правила, но все пак поне донякъде да го докарам, като събера на едно място публикуваните такива :)

Правилата на Технически Университет - София, Катедра "Атоматизация на непрекъснатите производства"

Видове библиографско цитиране.

Технически указания относно библиографското описание на използваните литературни източници в съответствие с БДС 17264-91

Изисквания за библиографско описание на литературните източници: Препоръчително е придържането към БДС 17377 – 96 за библиографско цитиране и оформяне на списък на цитираната литература.

Опс, нещо ми се мернаха два стандарта, да проверим кой е актуалния в БИС.

БДС 17377:1996 Библиографско цитиране е действащ заменя и отменя БДС 9735:1972 на 01 Jan 1996.

БДС 17264:1991 Библиографско описание аналитично. Описание на съставни части от публикации в книжни материали е действащ и заменя и отменя БДС 9735:1972 на 01 Jan 1991

Това съвсем ме обърка, затова продължавам нататък:

Примери за библиографско цитиране

Правила за цитиране на литература -ИУ - Варна

Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...