08 октомври 2009

Нобеловата награда за химия 2009

Нобеловата награда за химия получиха учени, определили структурата и функциите на рибозомите – молекулярни машини, осигуряващи синтеза на белтък в клетките.

Лауреати за 2009 г. станаха англичанина Венкатраман Рамакришнан (Venkatraman Ramakrishnan), американеца Томас Стейтс (Thomas A. Steitz) и израелтянката Ада Йонат (Ada Yonath). Тримата победители ще си разделят сумата от 975 хиляди евро.Церемонията по обявяване на лауреатите се ъстоя в Каролинския унивверситет в Стокхолм.

Рибозомите са един от най-важните органи в живата клетка. Те представляват нуклеопротоиди т.е. структури, състоящи се от белтък и РНК. В тях се осъществява процеса на транслация - превеждане на генетичната информация от полинуклеотидния код на нуклеиновите киселини в аминокиселинния код на белтъците.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...