01 ноември 2009

Къде да изхвърлим непотребни електроуреди

Преди няколко дни отново намерих в пощенската си кутия купчинка листовки. Реших да ги прегледам, преди да ги изхвърля в кошчето и намерих интересна информация, която реших да споделя с вас.

Листовката, която намерих дава информация за това как да се освободим от непотребни електроуреди. Както знаете (или може би не) влектроуредите съдържат опасни вещества и оставени до контейнерите за боклук могат да навредят на околната среда. Навреждайки на околната среда, ние навреждаме на собственото си здраве.

Как можем да се освободим от непотребни електроуреди, без да навредим на околната среда?

Фирма Елтехресурс АД и Столична община са започнали съвместна дейност по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Ако имате непотребен електроуред и искате да се освободуте от него, е достатъчно да се обадите на телефон 0 800 14 100 или 0885 77 00 41 и служители на фирмата ще дойдат да го вземат от дома ви.

Вторият вариант за екологично "изхвърляне" на остарялото електрооборудване е да използвате стационарните контейнери на Елтехресурс и Столична община, които ще бъдат разположени във вашия район по този график.

В страницата с графика можете да намерите и конкретните места, където ще са разположени контейнерите. Например в Люлин, където живея аз, контейнерът за изхвърляне на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване / ИУЕЕО / ще се намира на ул. „Индира Ганди" срещу бл. 716.

Какво оборудване ще бъде събирано?

1. Големи домакински уреди
2. Малки домакински уреди
3. Информационно и телекомуникационно оборудване
4. Потребителски уреди
5. Осветителни тела
6. Газоразрядни лампи
7. Електрически и електронни инструменти
8. Електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт
9. Медицински устройства
10. Уреди за мониторинг и контрол
11. Автомати

По-подробно с видовете оборудване, което можете да предадете на мобилните екипи ще намерите в страницата с категории електрическо и електронно оборудване на Елтехресурс.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...