08 януари 2010

Да направим tag cloud по свой вкус

Понеже не си направих записките, когато намерих статията в кой от всички файлове какво точно трябва да се пипне, за да променим размера на шрифта и броя на етикетите, които се показват в tag cloud тези дни ми се наложи часове наред да обикалям по форумите и да търся информацията. Сега, когато я намерих,няма да направя същата грешка и всичко си записвам прилежно.

По подразбиране максималния размер на шрифта в tag cloud е 22 и когато пуснах джаджата в ЗБУТ блога ми, някои от етикетите бяха твърде големи, което никак не ми се нравеше.

Настройките на tag cloud се намират във файла wp-includes/category-template.php. Те са няколко вида, от които като за моите познания ще спомена следните:

smallest - най-малкия размер на шрифта, по подразбиране е 8.

largest - най-големия размер на шрифта, по подразбиране е 22.

number - брой на етикетите, които да се виждат в облака от етикети - по подразбиране е 45.

separator - по какъв начин ще се разделят един от друг етикетите - по подразбиране е '/n', т.е. интервал.

orderby - по какъв признак да бъдат подредени етикетите - по подразбиране е 'name', т.е. според името, втората възможност е 'count' - брой статии с този етикет.

order - по какъв начин да са подредени. По подразбиране е 'ASC'(увеличаване), другите две възможности са 'DESC'(намаляване) и 'RAND'(произволно).

exclude - определя списък от етикети, които да бъдат изключени, например 'exclude=5,27' означава, че етикетите с id 5 и 27 няма да бъдат показвани.

include - с тази настройка можете да определите само конкретни етикети, които да бъдат показвани, например 'include=5,27' означава, че бъда показани само двата етикета с id 5 и 27. По подразбиране са включени всички.

taxonomy - можете да направите облака да е от категории ('category')или линк категории ('link_category'), а не от етикети

Като знаете всички тези неща, можете спокойно да си направите облака от етикети да изглежда както вие желаете. Засега обаче при мен има един проблем - при всяко обновяване на Wordpress трябва отново да се правят настройките. Това, разбира се, не е чак толкова голям проблем, ако си запазите целия код с вашите настройки и при обновяване заменяте с него оригиналния.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...