19 август 2011

Безопасност на улицата

Често да бъдеш в града е по-опасно, отколкото в диви и безлюдни места. Градът съсредоточава контрасти и наред с цивилизоваността тук могат да съществуват и полуварварски явления. Престъпниците нерядко действат, без да дочакат нощта.

С какво се обяснява тази наглост?
Във всекидневния живот хората се изолират дотолкова, че всеки се занимава само със своите работи. Безразличието към хората от делова привичка става черта на характера. Молещият за помощ на улицата едва ли ще получи такава от някого.

Вестниците постоянно публикуват свидетелства за престъпления, извършени както в големи, така и в малки градове, когато у околните не е имало смелост да се намесят. При такива новини човек започва да се пита: как да се държи и опази в тези каменни джунгли?


Следвайте съветите, които ви даваме по-надолу и това ще позволи, от една страна, да се намали вероятността от попадане в неприятна ситуация, а от друга - ще увеличи степента на вашата вътрешна готовност да се противопоставите на трудностите.

И така, намирайки се в града:

- избягвайте самотни разходки в немноголюддни места;
- откажете се по възможност от нощни придввижвания, в краен случай използвайте такси;
- ако се обръщат грубо към вас по повод няякоя допусната грешка или ви се присмиват, не отвръщайте и не се поддавайте на провокации;
- старайте се да предвиждате и избягвате ннеприятните ситуации;
- не спирайте коли на автостоп и не се съггласявайте да ви возят непознати хора;
- никога не показвайте пари или скъпоценноости, дръжте ги във вътрешни джобове, в куфарче или на друго надеждно място;
- не се натоварвайте с чанти и пакети, по-добре е винаги да имате свобода на движение, ако възникне необходимост да се защитите;
- ако някой ви пречи да се придвижите и нее можете да се освободите, обърнете се към полицай, позвънете на която и да е входна врата;
- в непознат град се придвижвайте с карта, която ще ви позволи да икономисате време; по същата причина по-често се обръщайте към различни хора, които да ви упътят, когато търсите някакъв адрес;
- не показвайте твърде ясно, че сте турист, разхождайте се с местния вестник под мишница, смесвайте се с местните жители;
- бъдете внимателни към вътрешни дворове ии малко осветени ъгли, старайте се по възможност да ги избягвате;
- ако шофьор ви помоли за съвет, дайте му го бързо и ясно или се извинете, че не познавате мястто, но никога не отивайте да съпровождате непознат човек;
- избягвайте да сядате в празен автобус, аа ако се наложи, то бъдете близо до шофьора;
- когато се придвижвате в града, винаги е удобно да имате на разположение дребни монети и билети за градския транспорт.
- избягвайте местата със стълпотворение наа хора. Именно в тълпата можете да станете жертва на тези, които крадат чанти и портфейли. Дори да забележите, няма да имате време да реагирате.

Ето още няколко съвета, които макар да са очевидни, не трябва да се забравят:

За да вземете квитанция или някакъв документ от учреждения не отивайте в пиковия час или впоследния дни преди приключване на срока на действие на документа.
Излизайки от банка, когато се изтеглили пари, не ги показвайте, Това се отнася и за моментите, когато чакате реда си на касата, за да платите нещо.
Пресичайки пътя, не излизайте внезапно откъм предната страна на автобуса или спрелия камион, който закрива видимостта на шофьора, не правете това и на кръстовища ии слабоосветени места.
Ако чуете изстрели, веднага се отстранете от прозореца и легнете на пода, предварително изключвайки осветлението, придвижвайте се в стаята снишавайки се.
Ако се окажете на улицата по време на престрелка, веднага залегнете или се ксрийте зад най-близкото укритие (стълб, дърво), притиснете се към стена на къща.
За да не станете жертва на случаен куршум, старайте се да не оставате на средата на улицата.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...