16 юли 2011

Тейзър - универсално средство за самозащита

ТЕЙЗЪР е електропреноcно оръжие, което използва електрическа енергия, за да се въздейства върху сигналните механизми за комуникация в човешкото тяло. Електрическият заряд просто “заглушава” комуникационната система на тялото.

ТЕЙЗЪР изпраща серия от енергийни импулси, т. нар. Тейзър вълни, твърде подобни на онези, използвани от мозъка за комуникация с тялото. Много подобно на радио заглушаване, Т-вълните надвиват нормалните електрически сигнали в нервните влакна в тялото. Нападателят моментално загубва мускулния контрол на тялото, не може да извършва координирани действия и обикновено пада на земята.


Как действа

При натискане на спусъка се чува пукащ звук, но откат няма. Целевият обект пада на земята за 0.25 секунди. Натискането на спусъка води до едновременното изстрелване на две малки игл и подаване на електричество, което стига до целевия обект по проводниците. Тези игли са свързани с оръжието чрез изолиран кабел за високо напрежение. Върху предната част на всяка сонда има игла и метална кукичка, която се забива в тялото или дрехата на целевия обект. Когато иглите влязат в контакт с целта, ТЕЙЗЪР предава мощни електрически импулси по кабелите и в тялото на целта.

Един газов патрон се използва еднократно. За следващ изстрел се поставя нов. Ако при натискане на спусъка оръжието е без газов патрон, или има такъв, но той е вече използван, то оръжието действа като електрошок - при непосредствен допир до тялото на нападателя.

Безопасност

* Подаваното електричество от TASER е 50 000 волта. Въпреки че изглежда високо, амперажът на подаваното електричество е стотици пъти под опасното за живота и здравето (0,0023А)
* TASER не влияе върху сърдечния ритъм и сърдечната дейност на човека при имплантиран пейсмейкър
* След използване на TASER върху даден целеви обект, не се наблюдават дълготрайни неблагоприятни ефекти.
* Могат да се получат краткотрайни наранявания, вследствие падането на обекта на земята, но в повечето случаи това са охлузвания и натъртвания

История

TASER има интересна история. Той е бил изобретен през 1974 година от Джак Кавър (Jack Cover), сътрудник в НАСА (NASA), който през 1960-те години е работил над лунните програми. Новото оръжие получило своето наименование благодарение на това, че Кавър в детството си обичал да чете произведенията на позабравения сега британски писател Виктор Епълтън (Victor Appleton, 1892-1965), който през 1911 година публикувал романа си "Том Суифт и неговото електрическо оръжие" (Tom Swift and His Electric Rifle), в който описвал подобно по принцип на действие оръжие. Епълтън не е бил обикновен фантаст - мечтател. Той бил сериозен учен-физик и даже работел за правителството на Великобритания, където през годините на Втората Световна война заемал поста началник отдел Научни и промишлени изследвания. През 1947 година Епълтън получил Нобелова награда за физика за своите изследвания в областта на йоносферата, които позволили да се създаде радара.

Добилото популярност зад океана име "Тейзър" (Taser) произхожда от оригиналното "ТАСЕР" (TASER) и се явява абревиатура на фразата "Thomas A. Swift Electric Rifle" ("Електрическо Оръжие на Томас А. Суифт") - Кавър по такъв начин отдал дължимото уважение на автора на идеята.

Първото поколение TASER оръжия са от типа електрошокови оръжия и са въведени на пазара през 1974 година. Те въздействат върху субекта при допир посредством електрическа вълна, която има парализиращ ефект. Подадените електрически импулси въздействат на сетивната нервна система, като се смесват с комуникационните сигнали, които циркулират в нейните рамки - нервната система се претоварва, мозъкът блокира и целевият обект бива временно обездвижен.

Второто поколение електропреносни оръжия, които създава Taser International, или т. нар. серия 34000, са на същия принцип, но самите устройства са усъвършенствани: размерът и теглото са намалени с 50%, добавен е индикатор за статуса на батерията и автоматичен таймер.

Електрическите вълни, подавани от електрошоково оръжие (първо и второ поколение TASER), достигат до сетивните нервни клетки. Те не влияят пряко върху опорно-двигателния апарат на човека. В случай че субектът, върху когото се използва оръжието, е под влияние на упойващи вещества - алкохол, наркотици и др., или пък ако е изключително съсредоточен, възможно е електрическите импулси да не достигнат до мозъка и последният да продължи да задава команди на опорна-двигателната система да извършва нападателни действия.

През 1999 година Тaser International Ltd. създават нова технология, която внедряват в трето поколение електропреносни оръжия, получили търговската марка ADVANCED TASER.
Тази нова технология е известна под името мускулно-пробивна. За разлика от електрошоковия принцип на действие, мускулно-пробивната технология е с по-голяма мощност и подава друг вид електро-вълни, наречени TASER – вълни, които въздействат както на сетивната, така и на двигателната нервна система на човека. Технологията е развита и усъвършенстване в Тейзър Х 26, който се появява на пазара през 2003 година и се смята за 4-то поколение Тейзър - най-ефикасното средство за обезвреждане на агресивен нападател, което не използва смъртоносна сила.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...