03 септември 2011

Митове за женската самозащита

Мит №1 - Ако не мисля, че може да ме нападнат, няма да ми се случи.

Реалност: Изучаването на стратегии за самозащита няма да поканят насилието във вашия живот. Невежеството и страха за вашите лоши неприятели. Научаването на нови умения и идеи могат единствено да ви направят по-силни и уверени в себе си.

Мит №2 - Когато бъда нападната, ще се "гипсирам" и няма да мога да реагирам.

Реалност: По принцип "гипсирането" в отговор на заплаха е нормално. То е резултат от концетрация в лицето на нападателя. Ако сте осведомени как да контролирате дишането си, вие ще можете да реагирате и да контролирате вашата първа реакция.


Мит №3 - Ако отвърна на нападението, ще бъда наранена повече, ако не реагирам.

Реалност: Какво знаете за това? Този мит е увековечен чрез възприемането, че жените са по-безсилни и по-малко способни да се защитят от мъжете. Практиката показва друго. Много жени са се защитили от атаки чрез използване на комбинации от стратегии. Те са крещели, ритали, бягали, стоели мълчаливо или използвали друг начин на поведение. Вслушвайте се във вътрешния си глас и ще станете по-уверени.

Мит №4 - Защото не вярвам в насилието, не мога да употребя насилствени техники срещу друг човек.

Реалност: Инстинктът за самосъхранение е дълбок и е мощен мотиватор по време на напрежение. Интелектуално вие може да се отвращвате от насилието, но при съответния тренинг вашето собствено преживяване ще ви направи способни да отговорите на атаката. Когато трябва да защитавате себе си, ще сте способни да отговорите с подходяща сила на атаката. Ние живеем в насилствен свят. Когато сте отговорни за собствената си самозащита, вие ще допринесете зап о-мирен свят. Самозащитата не е само бой. Тя означава да знаеш на какво си способен и кой си ти. Физическите умения са само част от самозащитата.

Мит №5 - Не мога да направя нищо като индивид, за да стане светът по-безопасен.

Реалност: Безпорядъка и отказа са във връзка с насилието. Самозащитата тема за размисъл, особено ако сте били обект на насииле в миналото. Чрез научаването да обичаш себе си и поддържането на мрежа от единомислещи жени, вие ще можете да разработвате модели и изследвате нови идеи, които ще увеличават вашия шанс. Не е ли вълнуващо?

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...