Пропускане към основното съдържание

Растения, неподходящи за детски площадки

№ по ред
Растителен вид / род:
Дървесни и храстови видове с токсично въздействие

Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
1.
Конски кестен - Aesculus hippocastanum
++
Всички части
Повръщане, промени в съзнанието, възможна парализа
2.
Андромеда - Andromeda polyfolia
++
Всички части
Повръщане, колики
3.
Чемшир - Buxus sempervirens
+
Листа
Повръщане, вълнение, конвулсии, смърт вследствие на задушаване
4.
Жълта акация - Caragana arborescens
+
Всички части
Повръщане, колики
5.
Повети - Clematis spp.
+
Всички части
Външно -дразнене на кожата, обриви. Вътрешно -повръщане, разстройство, кръв в урината, възбуда, конвулсии, колапс, задушаване
6.
Смрадлика - Cotinus coggygria Scop.
+
Всички части
Външно - дразнене на кожата, обриви. Вътрешно - повишена температура, повръщане, диария, уголемяване на лимфните възли
7.
Котонеастер хоризонтален - Cotoneaster horizontalis
+
Плодове
Потискане на дишането, световъртеж, повръщане, гадене
8.
Колутея  - Colutea arborescens
+
Семена, листа
Стомашни и чревни разстройства
9.
Черна метла - Cytisus scoparius
+
Всички части
Неравномерен пулс, заглъхване и бучене в ушите, зрителни смущения, възбуда
10.
Бясно дърво - Daphne mezereum
+++
Всички части
Силно изгаряне на устата, гърлото и хранопровода, повръщане, разстройство в  дишането, конвулсии
11.
Чашкодрян европейски - Euonymus europaeus
++
Всички части, особено плодовете
Повръщане, колики, разстройство, смущения на кръвообращението, замаяност,  водеща до припадък, кома
12.
Ефедра обикновена - Ephedra distacha
++
Стъбла
Повръщане, изпотяване, обриви по кожата, артериална хипертония, гърчове
13.
Жълтуга - Genista spp.
+
Всички части
Колики, повръщане, конвулсии, смущения на сърдечната дейност и кръвообращението, замаяност до загубване на съзнание, конвулсии, смърт вследствие на задушаване
№ по ред
Растителен вид / род:
Дървесни и храстови видове с токсично въздействие

Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
14.
Бръшлян - Hedera helix
+
Листа, плодове (особено опасни са месестите плодове)
Листа - повишена температура, обриви, замаяност, конвулсии. Плодовете могат да предизвикат смърт
15.
Обикновен джел - Ilex aquifolium
+
Плодове
Тежки разстройства, смъртоносната доза за деца е между 20 и 30 плода
16.
Смрика - Juniperus spp.
+++
Всички части,  (особено върховете на леторастите)
Силно дразнене на стомашно-чревния канал и на бъбреците, конвулсии, парализа, кома
17.
Калмия - Kalmia latfolia
+
Листа
Повръщане, колики, задушаване, нарушение в кръвообращението, възможни увреждания на черния дроб
18.
Златен дъжд - Laburnum anagyroides
++
Всички части
Колики, повръщане, конвулсии, смущения на сърдечната дейност и кръвообращението, замаяност до загубване на съзнание, смърт вследствие на задушаване
19.
Лантана - Lantana camara
++
Листа, цветове, плодове
Болка и тежест в дясното подребрие - при болен черен дроб, при жълтеница
20.
Лавровишнa - Laurocerasus officinalis
+
Листа, пъпки, семена, кора
Изгаряния в устата и гърлото, слюноотделяне, гадене, повръщане, задушаване
21.
Нокът - Lonicera spp.
+
Плодове
Гадене, повръщане, колики, разстройство, смущения в сърдечната дейност и в кръвообращението, замаяност до загубване на съзнание, конвулсии, смърт вследствие на задушаване
22.
Лициум - Lycium barbatum
++
Всички части без узрели плодове
Нарушение на сърдечната дейност, разширение на зениците, парализа, делириум и неспокойство, изтощение, изпадане в кома
23.
Махония джелолистна - Mahonia aquifolium
++
Плодове, кора, корени
Повръщане, коремни болки, диария
24.
Гърбач - Periploca graeca

Всички части
Стомашно-чревни смущения, нарушения на сърдечния ритъм, увреждане на сърцето, увреждане на бъбреците

№ по ред
Растителен вид / род:
Дървесни и храстови видове с токсично въздействие

Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
25.
Лаконос американски - Phytolacca аmericana
++
Всички части, особено семена
Парене в устата и стомаха, кашлица, диария, повръщане, забавяне на дишането до спиране, гърчове
26.
Пираканта - Pyracantha coccinea
++
Плодове, семена
Коремни болки, повръщане, диария
27.
Зърнастец eлшовиден - Frangula alnus Mill.
++
Кора, плодове
Повръщане, колики, кървава диария, колапс
28.
Странджанска зеленика - Rhododendron ponticum
++
Листа, цветове
Повръщане, колики, разстройство, треперене на мускулите, безчувственост, нарушение на сърдечния ритъм, конвулсии, смърт в резултат на задушаване
29.
Рус - Rhus spp.
+++
Всички части
Външно-дразнене на кожата. Тежки дразнения на стомашно-чревния канал
30.
Акация бяла - Robinia pseudoacacia
+
Кора, плодове, семена
При дъвчене на кората: повръщане, сънливост, конвулсии, колапс
31.
Седефче - Ruta graveolens
++
Надземни части
Вътрешно - набъбване на езика, колики, повръщане, диария, затруднено дишане, загуба на съзнание, гърчове. Външно - обриви
32.
Бъз - Sambucus spp.
+
Всички части
Колики, повръщане, разстройство, виене на свят, безсъние, епилепсия
33.
Офика - Sorbus aucuparia
+
Плодове
Болки в корема, диария
34.
Симфорикарпус - Symphoricarpus spp.
+
Плодове
Външно - дразнене на кожата. Вътрешно - делириум, кома
35.
Тис обикновен - Taxus baccata
+++
Всички части без червените обвивки на семената
Повръщане, разстройство, смущение на сърдечната дейност и кръвообращението, увреждане на черния дроб и бъбреците, смърт вследствие на задушаване
36.
Туя - Thuja spp.
+++
Върховете на леторастите, шишарки
Външно - възпаление на кожата. Вътрешно - силно дразнене на стомаха и червата, безсъзнание, конвулсии, увреждане на черния дроб и бъбреците
37.
Калини - Viburnum sp.
+
Плодове, листа, кора
Дразнене на стомаха и червата, повръщане, кръв в урината
38.
Глициния - Wisteria spp.
+
Плодове, клони, корени
Колапс
№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
1.
Аконитум, Самакитка - Aconitum ssp.
+++
Всички части
Изгаряне и щипене в устата и по цялата кожа, пълна безчувственост, смущения в кръвообращението и сърдечната дейност, обща възбуда, парализа, смърт в резултат на задушаване
2.
Ресник  Actaea spicata
++
Всички части
Външно - зачервяване на кожата.  Вътрешно - унесеност, повръщане, колики, нарушения в кръвообращението
3.
Горицвет - Adonis vernalis
++
Всички части
Повръщане, отпадналост, колики, сърдечна аритмия, смърт вследствие парализа на сърцето
4.
Анемоне, Съсънка - Anemone (Pulsatilla) spp.
+
Всички части
Външно - силно кожно възпаление до обриви
5.
Див магданоз - Aethusa cynapium
++
Всички части
Болки по тялото, диария, повръщане, гърчове и смърт от парализа на дишането
6.
Къклица - Agrostema githago
+++
Цялото растение, особено семената
Сърбеж в устата и гърлото, гадене, повръщане, колики, диария, главоболие
7.
Огнивче - Anagallis spp.
+++
Всички части
Повръщане, отпадналост, тремор, студена пот, колапс, понижение на артериалното налягане, шум в ушите
8.
Вълча ябълка - Aristolochia spp.
++
Всички части
Капилярни кръвоизливи по кожата и лигавиците, гадене, повръщане, колики, диария, гърчове, кома
9.
Ароник, Арум - Arum triphyllum
++
Плодове, цветове, корени
Силни възпаления на кожата и лигавицата до обриви, повръщане, разстройство, обща възбуда, задух до смърт
10.
Копитник - Asarum europeum
+
Всички части
Обриви по кожата, възбуда, артериална хипертония, повръщане, спиране на дишането
11.
Старо биле - (Лудо биле) Atropa belladonna
+++
Всички части
Зачервена и гореща кожа, подуване на гърлото, суха лигавица, температура, разширяване на зениците, смущения на зрението, безпокойство, конвулсии, изтощение, смърт в резултат на задушаване
12.
Бройония (Бриония, Дива тиква) - Bryonia spp.
++
Всички части, особено плодовете и корените
Външно - възпаление на кожата. Вътрешно - повръщане, разстройство, увреждане на бъбреците, виене на свят, конвулсии, парализа, смърт в резултат на задушаване

№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
13.
Обикновен блатняк - Caltha palustris
++
Всички части, особено при цъфтеж
Вътрешно - повръщане, диария, силни колики, гърчове, дихателни и сърдечни смущения. Външно - силно дразнещо до изгарящо въздействие върху кожата
14.
Посевен коноп - Cannabis sativa
+++
Листа, цъфтящи връхчета
Еуфория, веселост, повишена общителност и апетит, поява на страх, тревога, паника, халюцинации
15.
Змийско мляко - Chelidonium majus
+++
Всички части
Зачервяване на лигавиците, жажда, кървава диария, главозамайване, халюцина ции, гърчове
16.
Кърпикожух, Мразовец - Colchicum spp.
+++
Всички части
Парене на устата и гърлото, повръщане, колики, смущения в кръвообращението, парализа, смърт в резултат на задушаване
17.
Бучиниш петнист - Conium maculatum
+++
Всички части
Повръщане, световъртеж, възбуда, гърчове, загуба на съзнание, парализи, мус кулна слабост, сърдечна аритмия, потискане и спиране на дишането
18.
Ралица - Consolida spp.
+++
Всички части
Външно – зачервяване. Вътрешно - повръщане, колики, леки парализи
19.
Момина сълза - Convallaria majalis
+
Всички части, особено цветовете
Повръщане, разстройство, смущения на сърдечния ритъм, колапс
20.
Лисичина грудеста - Corydalis bulbosa
++
Семена, грудки
Повръщане, сърцебиене, еуфория, гърчове, студена пот, халюцинации
21.
Ботурче есенно - Cyclamen hederifolim
++
Всички части
Дразнене на лигавиците, повръщане, обилно потене, гърчове, смърт поради парализа на дишането
22.
Наумка лечебна - Cynoglossum officinale
+
Всички части
Световъртеж, прогресираща парализа, зрителни смущения, затруднено дишане, понижено артериално налягане, гърчове
23.
Татул - Datura spp.
+++
Всички части
Зачервена и гореща кожа, подуване на гърлото, суха лигавица, температура, разширяване на зениците, смущения на зрението, безпокойство, конвулсии, изтощение, смърт в резултат на задушаване
24.
Белоцветен шпорец  - Delphinium fissum ssp. Albiflorum
++
Всички части
Външно - зачервяване на кожата. Вътрешно - повръщане, болки в корема, леки парализи
25.
Бял росен - Dictamnus albus
++
Всички части
Външно - сърбеж, зачервяване, мехури.  Вътрешно - неразположение, повръщане, главоболие, сърдечна аритмия, гърчове, загуба на съзнание

№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
26.
Напръстник - Digitalis spp.
++
Всички части
Стомашно-чревни смущения, нарушения на сърдечния ритъм, увреждане на сърцето, увреждане на бъбреците
27.
Боянка - Erysimum spp.
++
Листа и корени
Гърчове, парализи, смърт вследствие парализа на сърцето.
28.
Млечка - Euphorbia spp.
++
Стъбло, листа, семена
Външно - зачервяване и болка.  Вътрешно - повръщане, диария, световъртеж, гърчове, колапс; тежък конюнкти вит при попадане на сок в очите
29.
Лютиче (Фикария) - Ficaria verna
+++
Всички части
Изтръпване и удебеляване на езика, парализа на гълтателните мускули, страх, смърт вследствие спиране на дишането
30.
Снежно кокиче - Galanthus nivalis
++
Цветове
Повръщане, спазми в корема, диария, аритмия, нарушения в зрението
31.
Жаблек - Galega officinalis
+
Всички части
Повишен апетит, отпадналост, изпотяване, повръщане, ниска кръвна захар
32.
Еньовче ароматно - Galium odoratum
+
Всички части
Световъртеж, отпадналост, главоболие, повръщане, колики, гърчове, смущения в дишането до парализа
33.
Папаронка - Glaucium spp.
+
Всички части
Повръщане, световъртеж, унесеност, колапс
34.
Сиротица лечебна - Gratiola officinalis
++
Всички части
Повръщане, колики, сърдечна аритмия, гърчове, смърт вследствие парализа на сърцето и дишането
35.
Подсунка обикновена - Heliotropium europaеum
+
Всички части
Повръщане, болки и раздуване на корема, диария, отслабване
36.
Хелеборус, Кукуряк - Helleborus odorus
++
Всички части
Повръщане, колики, обща възбуда до парализа, разстройство, смърт при спиранена сърдечната дейност
37.
Анемоне (Хепатика, Гълъбови очички) - Hepatica nobilis
+
Всички части
Изтръпване и удебеляване на езика, парализа на гълтателните мускули, страх, смърт вследствие спиране на дишането
38.
Изсипливче - Herniaria spp.
+
Надземни части
Повръщане, кървава диария, забавена и аритмична сърдечна дейност, възбуда, гърчове, промени в съзнанието
39.
Блян, Попадийка - Hyoscyamus spp.
+++
Всички части, особено семена
Сухота в устата, смущения в гълтането, повишена температура, сърдечна аритмия, халюцинации

№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
40.
Перуника - Iris spp.
+
Всички части
Повръщане, тежест и болки в корема, диария, главоболие
41.
Секирче - Lathyrus spp.
+
Надземни части и семена
Пареза на различни мускулни групи, дихателни нарушения
42.
Дяволска уста обикновена (Темянка) - Leonurus сardiaca
+
Надземни части
Повръщане, сънливост, студена пот, колапс, потискане на дишането, забавена и аритмична сърдечна дейност
43.
Блатно кокиче - Leucojum aestivum
++
Цветове
Повръщане, спазми в корема, диария, аритмия, нарушения в зрението
44.
Влакнест лен - Linium hirsutum
+
Всички части
Повръщане, колики, диария, нарушение в дишането, напрегнатост, гърчове, загуба на съзнание
45.
Отровна глушица - Lolium temulentum
+
Плодовете, в които живее мицел на гъба
Световъртеж, повръщане, колики, потискане на дишането
46.
Теснолистна лупина - Lupinus angustifolius
++
Плодове, семена
Обилно слюноотделяне, повръщане, жажда, кървава диария, нарушения на дишането, гърчове, парализи
47.
Лечебна (жълта) комунига - Melilotus officinalis
++
Надземни части
Отпадналост, понижено артериално налягане, кръвоизливи във вътрешните органи
48.
Мента блатна - Menthe pulegium
+++
Листа, цветове
Задушаване, главоболие, отпадналост, кихане, сълзотечение, кръвохрачене
49.
Водна детелина - Menyanthes trifoliata
+
Цветове
Повръщане, колики, диария, понижено артериално налягане, бъбречна и чернодробна недостатъчност, колапс
50.
Нарцис бял - Narcissus poeticus
+
Всички части, особено луковици
Повръщане, колики, диария, обилно потене, колапс, гърчове, обриви по кожата
51.
Зокум (Олеандър) - Nerium oleander
++
Всички части
Повръщане, колики, разстройство, силни смущения на сърдечната дейност
52.
Тютюн - Nicotiana spp.
+++
Всички части
Колики, повръщане, смущения на сърдечната дейност и кръвообращението, замаяност, водеща до загубване на съзнание, конвулсии, смърт в резултат на задушаване
53.
Червен божур - Paeonia peregrina
+
Всички части
Сухота в устата, повръщане, диария, тикове, световъртеж, шум в ушите, зрителни смущения, учестено дишане

№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
54.
Полски мак - Papaver rhoeas
Сънотворен мак  - Papaver somniferum
++
Цветове
Всички части
Понижено артериално налягане, колапс, сърдечна аритмия, отпадналост, гърчове, парализи, запек, понижена телесна температура, смърт вследствие парализа на дишането
55.
Четирилистно вранско око - Paris quadrifolia
++
Всички части
Колики, парене в устата, повръщане, диария, понижено артериално налягане, гърчове, кома
56.
Тибетска иглика - Primula obconica
+++
Дръжката на цветовете и съцветията
Повръщане, тежка диария, отпадналост, безсъние, кожни проблеми, раздразнителност
57.
Цветен боб - Phaseolus coccineus
+
Сурови семена и шушулки
Повръщане, разстройство, възможно възпаление на тънките черва -
58.
Анемоне (пулзатила) - Pulsatilla haleri
+
Всички части
Изтръпване и удебеляване на езика, парализа на гълтателните мускули, страх, смърт вследствие спиране на дишането
59.
Орлова папрат - Pteridium aquilinum
+
Всички части
Може да предизвика рак на стомаха и на пикочния мехур
60.
Лютиче - Ranunculus spp.
+
Всички части
Изтръпване и удебеляване на езика, парализа на гълтателните мускули, страх, смърт вследствие спиране на дишането
61.
Кърлеж/Рицин - Ricinus communis
+++
Семена
Отравяне на кръвта, при което червените кръвни телца се утаяват; десет семена са смъртоносни за възрастен
62.
Седум, Тлъстига - Sedum spp.
+
Всички части
Силни локални дразнения, повръщане, разстройство, нарушения на сърдечната дейност, обща възбуда, виене на свят, сънливост, парализа, възможно увреждане на черния дроб
63.
Спореж якобов - Senecio jacobaea
+
Всички части
Безапетитие, отпадналост, колики, сухота в устата, аритмия, парализа на дишането
64.
Соланиум (дулкамара) - Solanium dulcamara и Соланиум (нигрум) Solanium nigrum
++
Всички части
Зачервяване, сухота и дразнене в гърлото, повръщане, разстройство, възпаление на бъбреците, кръв в урината, смущения в сърдечния ритъм, обща възбуда, конвулсии, температура, парализа, смърт в резултат на задушаване№ по ред
Растителен вид / род:
Тревисти растения и цветя с токсично въздействие
Степен на опасност
Отровни части
Симптоми на отравянето
1
2
3
4
5
65.
Златист енчец - Solidago virgaurea
 
Надземни части и цветове
Повръщане, колики, световъртеж, сънливост, ниско артериално налягане
66.
Лечебно зарастличе - Symphitum officinale
+
Корени
Повръщане, понижено артериално налягане, брадикардия, диария, парализи
67.
Обикновен брей - Tamus communis
++
Всички части, особено плодове
Външно - парене Вътрешно - повръщане, парещи болки в хранопровода и стомаха, световъртеж, диария, жълтеница, шум в ушите
68.
Обикновена вратига - Tanacetum vulgare
++
Всички части въртеж
Повръщане, спазми на стомаха и червата, метрорагия, сърдечна аритмия, свето
69.
Бабини зъби - Tribulus terrestris
+
Надземни части, особено плодове
Повръщане, колики, диария, възбуда, артериална хипотония, напрежение
70.
Лале - Tulipa spp.
+
Всички части, особено луковици
Дразнене и парене на лигавиците, повръщане, главоболие, диария, аритмия, понижено артериално налягане
71.
Лечебна дилянка - Valeriana оfficinalis
+
Коренището
Отпадналост, световъртеж, повръщане, аритмия, зрителни смущения
72.
Черна попадийка - Vanelus vanelus
+++
Всички части
Външни симптоми както при приемане на семена, по-силни прояви на обща парализа
73.
Чемерика лобелиева - Veratrum lоbelianum
++
Всички части
Парене в устата, гърлото и очите, кашлица, главоболие, повръщане, колики, кървава диария, артериална хипотония
74.
Великденче лечебно - Veronica оfficinalis
+
Надземни части
Повръщане, колики, сърдечна аритмия
75.
Зимзелен тревист - Vinca herbacea
+
Надземни части
Повръщане, нарушения в координацията, колапс
76.
Устрел лечебен - Vincetoxicum hirundinaria
+
Всички части
Диария, нарушения в сърдечния ритъм, парализа на дишането
77.
Кала - Zantedeschia aethoptica
++
Всички части
Силни възпаления на кожата и лигавиците до обриви, повръщане, разстройство, кръвотечение, обща възбуда, задух до смърт

Коментари

Популярни публикации от този блог

Безплатни книги онлайн

Актуализирано към 20.01.2016 г.

Вчера се реших да пообиколя онлайн библиотеките, които дават възможност за безплатно сваляне на книги и да си харесам нещо за четене. И понеже всеки път минавам през търсене в гугъл, преглед, четене и т.н., реших да си запазя тук най-доброто, което съм открила.

Ето и моя списък от местенцата, където намирам безплатни книги за сваляне:

Моята библиотека (Chitanka.Info)- огромен архив от книги. Нямате право да отправяте към сървъра повече от 20 заявки в минута. Ако искате, имате възможност да свалите всички книги наведнъж. "Моята библиотека" има и форум.
Онлайн библиотека e-bookbg.com - книгите са достъпни само след като се регистрирате. Има български и чужди автори. Има и форум :) BooksBg.org - някои от книгите могат да бъдат изтеглени само след регистрация. Sepphora's книги онлайн - малка спретната колекция от книги. Препоръчвам Правописния речник на българския език. Библиотека с 1649 книги, свободни за сваляне и четене. http://readbg.com -…

Кръводаряване

От две години си направих традиция около първи юли да минавам през Националния център по кръводаряване. Преди седмица обаче ми се наложи по-раничко да мина от там, за да помогна на моя близка. По този повод навивах и една моя приятелка да го направи. Тя пък много се страхуваше и се поразтърсих из нета за повече информация, която да й пусна. Така намерих страхотен материал в Ogre`s Blog, който действа успокояващо и насърчително за кандидат-кръводарителите.

Покрай публикацията в този блог прегледах и коментарите и разбрах, че трудно в нета може да се намери информация кои са противопоказанията за кръводаряване. Поразтършувах още малко и все пак намерих. Оказа се, че ги има в Наредба № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки. Противно на очакванията ми, че ниското кръвно налягане може да е проблем, се оказа, че всъщност не то, а хипертоничната болест е противопоказана за кръводаряване.Ето и останалите н…

Приключих с mail.bg

Ако и вие сте от ползователите на безплатна поща в mail.bg, вероятно вече половин година все чакате пощата да заработи нормално. След като решиха, че трябва да я направят по-красива, почти постоянно изчаквам нещо да зареди - я от gravatar.com, я реклама или друго. Разбира се, вече активно се пренасям в Gmail, но пощата ми в mail.bg е от 7-8 години и аз, както всяко теле, трудно се променям.

Преди 2-3 седмици служебната поща два дена не работеше - ни приема, ни изпраща. Разбира се, няма да се отплесвам по темата "фирма и безплатна поща", имаме си и поща на собствен домейн, но се поддържа и тази. Та след два дни неяснота какво се случва, се оказа, че според съпорта на mail.bg е бил превишен трафика от 200МВ дневно. Трябвало да получим писмо относно този проблем, но явно това писмо се е загубило по сървърите от тяхната поща до нашата. Как точно се е случило това, не е ясно, но резултатът беше, че няколко наши клиенти на третия ден изпищяха с въпрос защо не отговаряме на запитва…