23 април 2008

Справка за валидност на документи за самоличност

Днес попаднах на едно интересно местенце от сайта на МВР - можем онлайн да проверим дали представената ни лична карта или свидетелство за правоуправление на МПС са валидни. След попълване на номера, справката ни дава информация единствено само за валидност, без да се изписва имена или други данни, имащи връзка с документа. можем да използваме само цял номер, а не да оставяме свободни места, например замествайки ги със звездичка. Ако решите пък да си поиграете знайте, че за десет минути не можете да проверите повече от 11 заявки, след което ще трябва да си дадете почивка.
Ето и страницата за проверка на валидността на документи за самоличност.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...