07 септември 2022

Езикът на тялото: какво ни казват очите


На лицето си имаме двама неподкупни свидетели. Ежедневно те обхващат света около нас, проектират го безмилостно върху ретината ни, откъдето информацията бива директно преведена нататък за преработка в мозъка. 

Те виждат трупащата се планина от мръсно пране, интересния съсед, позволяват ни да се ориентираме в света. Но очите не са просто свидетели на ежедневните събития около нас. Те позволяват да се разбере вътрешното състояние на човека.

Не напразно се казва, че са прозорец към душата. Били те изцъклени, кръвясали, присвити или с разширени зеници. Ловкото взаимодействие на зеница и клепач превръща окото във важен инструмент на езика на тялото.

Учените са доказали, че някои хора владеят над 30 различни помръдвания на клепача и така могат да изразят най-разнообразни душевни състояния.

Зрителен контакт

Ако искате да установите контакт с някого, но го погледнете само за кратко, няма да постигнете нищо. Така игнорирате другия. Когато някой дълго се взирате в друг човек, не го признава за индивид.

Правилният поглед трае точно колкото трябва и притежава истински „хъс”. За сметка на това няма как да сгрешите при поздрав с очи. Тук веждите се вдигат само за един кратък миг. 

Разширени зеници и интерес

Независимо дали става дума за флирт или просто срещнем симпатичен човек или се радваме на определена ситуация, зениците ни се разширяват. В древността жените капвали в очите си екстракт от беладона, за да изглеждат по-атрактивни с разширените си зеници. Но който иска да провери колко е привлекателен за другите, не бива да преувеличава значението на четенето по зениците.

В съответната ситуация вероятно ще забележи поскоро повишения пулс или припряността в гласа на другия, защото сетивата не са на себе си. 

Накъде гледат очите и какво означава това?

Посоката на погледа издава как и какво си мисли в момента нашият събеседник. Особено при разговор на четири очи това се разбира добре. Човек, който познава всички посоки на погледа и тяхното значение, може да си направи важни изводи за това, какво си мисли в момента събеседникът му.

• Зеницата е насочена нагоре в дясно: човек конструира образи, насочени към бъдещето (конструира визуално) Пример: Той си представя как ще живее в бъдеще.

• Погледът е насочен нагоре в ляво: човек си спомня за нещо. Вижда картинки, които вече е виждал, т.е. които вече са се случили (спомня си визуално). Пример: Той си спомня за минало празнуване на рожден ден.

• Погледът е насочен настрани в дясно: Човек конструира тонове, гласове, звуци, шумове, които предстои да се случат (конструира слухово). Пример: Той си представя нещата, които иска да каже по време на презентацията.

• Погледът е насочен настрани в ляво: Човек си спомня за тонове, гласове, звуци или шумове от миналото (спомня си слухово). Пример: Той си спомня за това, какво е казал вчера партньорът.

• Зеницата се движи надолу в дясно: човекът изпитва нещо или мисли за някакво чувство (кинетично/моторно). Пример: спомня си за гъделичкащото усещане в областта на стомаха при подписването на договора.

• Погледът е насочен надолу в ляво: човекът води вътрешен диалог, говори си сам. На пример: „Питам се, какво ли мислят хората за мен”.

• Погледът е насочен право напред в нищото: човекът вижда пред себе си вътрешни картини. 

Погледи при речи и презентации

Ако искате да бъдете успешен, убедителен и въодушевяващ при изнасянето на речта си, гледайте директно в публиката. 

Когато човек гледа публиката и съзнателно търси зрителния контакт, отправя апел към учтивостта на другите и те се чувстват задължени да отвърнат на погледа.

Публиката бързо забелязва, кога ораторът не я гледа и в такива случаи преминава към алтернативни занимания като с наблюдение на ноктите си. Който по време на публична реч се взира в пода или в записките си, е забравил хората, за които е предназначено посланието му. Грубо казано, въобще не става ясно към кого изобщо са насочени думите. 

Ако ораторът не поглежда към публика на равномерни интервали, не може да възприеме нейните реакции. Възниква впечатлението, че на него му е напълно безразлично, дали слушателите разбират посланието му, дали го намират за интересно или пък скучно. Когато някой говори пред публика, в началото на речта си трябва да събере всички погледи. 

Разбира се, като оратор човек не може да гледа в очите всеки един зрител. Който очертае с поглед всички посоки и центъра в една зала или на конференция събере всеки втори поглед, е предприел добри мерки. 

Който е на мнение, че събирането на погледите не е важно, да си представи следната ситуация: Някой държи реч пред публиката, а в публиката слушателите плезят езици, удрят се с пръст по челото или широко се прозяват. 

Когато човек не търси визуален контакт с публиката за обратна връзка, не може да очаква такава.

Тренировка за изказване пред публика

  1. Вземете днешния вестник в ръка и си представете, че трябва да прочетете новините за деня пред група хора, които не ползват нито телевизор, нито радио.
  2. Наредете в полукръг за публика пет до десет плюшени играчки – това са вашите слушатели.
  3. Прочетете едно изречение до първата запетайка тихичко, само на себе си. Запомнете тази част от изречението. Погледнете последователно в очите своите плюшени слушатели.
  4. След като сте изгледали всички, изговорете високо частта от изречението, която сте запомнили. При това гледайте поред в очитекопчета на плюшената си публика.
  5. Прочетете следващата част от изречението. Отново я запомнете. Погледнете последователно в очите плюшените си слушатели.
  6. След като сте изгледали всички, изговорете високо втората част от изречението, която сте запомнили. При това гледайте поред в очите-копчета на плюшената си публика.
  7. Представете цялата статия по този начин.
  8. Контролирайте се сами. Запазете спокойствие. Не започвайте да говорите веднага, след като вдигнете поглед. Установете първо зрителен контакт.
  9. Говорете бавно. Не бързайте.
  10. Повтаряйте това упражнение често. Когато трябва да прочетете един абзац пред публика, ще прескочите разбира се някои междинни стъпки. Но след подобни упражнения ще бъдете много по-спокойни при четенето и ще приемете уверено реакцията на публиката.

Гледане на кафе - значение на знаците: ландшафти

 

ПЛАНИНА


ТОВА НЕ Е НАЙ-ХУБАВИЯ СИМВОЛ; ТОЙ ПОКАЗВА, ЧЕ ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ ЧЕСТО ПРЕЧАТ ПОДВОДНИ КАМЪНИ, ДЕЛАТА ВИ ЧЕСТО СА ОБРЕЧЕНИ НА НЕУСПЕХ, ВИЕ ИМАТЕ МНОГО ПРАЗНИ ЖЕЛАНИЯ.


• Планина В СРЕДАТА НА ЧАШКАТА – означава, че имате значителни разногласия с колегите си в службата.

• Планина ДОЛУ НА ЧАШКАТА – тези дни някои от вашите роднини ще понесе значителни морални загуби. Между причините за това събитие не е изключено и кражба.

• ПЛАНИНА, ОБКРЪЖЕНА ОТ КОНТУРИТЕ НА ЛИЦЕТО – вие няма да можете да завършите замисленото в резултат от предателството на един

от вашите приятели. Когато разберете причината за това, тази информация буквално ще ви „убие”.


ПЛАНИНСКА ВЕРИГА


ТОЗИ ЗНАК СЕ ОТЛИЧАВА ОТ ПРЕДХОДНИЯ С ОЩЕ ПОГОЛЕМИ БЕДИ, НЕПРИЯТНОСТИ И НЕУДАЧИ


• ДОЛУ НА ЧАШКАТА ТЪМНА верига от планини – извинявайте, но вие ще станете богат по нечестен път. Спрете, докато не е късно! Иначе, ще станете богат, но ще ви мъчи съвестта.

• Планинска верига В СРЕДАТА НА ЧАШКАТА, ОБКРЪЖЕНА ОТ ОБЛАЦИ едва ли могат да ви считат за силна натура. Там, където цари вялост и равнодушие, винаги, ще се намерят и тъмни истории.

• Планинска верига В ОБКРЪЖЕНИЕ НА ЛИНИИ – ако сте свързани с военната сфера – очаквайте повишение в чин. 


ПЪТ


ЕСТЕСТВЕНО СЕ СВЪРЗВА С ПЪТЕШЕСТВИЯ,СТРАНСТВАНИЯ, ВСЕВЪЗМОЖНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.


• Път ДОЛУ НА ЧАШКАТА – пътят, който ви предстои ще ви донесе пари или друга изгода.

• Път ГОРЕ НА ЧАШКАТА – бъдещо пътешествие, свързано с весели, авантюристични приключения.

• Път В СРЕДАТА НА ЧАШКАТА – кратковременно пътуване обещава сериозни промени в живота ви, включително смяна на местожителството.

• Път, КОЙТО СЕ ЗАВИВА В КРЪГ ПО ЧАШКАТА – вие ще постигнете най-накрая признанието за вашите заслуги в службата. Причината за това влиятелно или високопоставено лице.

• ПЪТ, ОБКРЪЖЕН С ТОЧКИ ИЛИ ЛИНИИ – тази символика е свързана със сложни финансови разчети. Ще получите значителна сума пари,обаче е възможно харченето да е още по-голямо.

• Път, ОБГРАДЕН ОТ ОБЛАЦИ – предизвестява за душевни страдания, свързани със загуба на пари, възможно е и принудително. 


СКАЛА


СИМВОЛ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КЪСМЕТ, ЗАМИСЛЕНИЯТ ОТ ВАС ПЛАН ЩЕ БЪДЕ ХУБАВ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ


• Скала ГОРЕ НА ЧАШКАТА – скоро ще получите радостно известие. Не е изключено и писмо с горещо любовно признание. 

• Скала В СРЕДАТА НА ЧАШКАТА – пред вас е весело пътешествие с многобройни и многообразни при ключения. В края на пътуването ще останете да живеете в най-неочаквано място.

• СКАЛА, РАЗДЕЛЕНА ОТ ДРУГИ ФИГУРИ С ЛИНИИ – черна котка мина между вас и семейството, възникване на неочаквани пречки в семейните ви отношения. Обаче, всичко зависи от това, доколко вашите следващи постъпки ще бъдат разумни в дадената ситуация. 


ХЪЛМ


НЕБЛАГОПРИЯТЕН ЗНАК ЗА ДЕЛОВИ ХОРА. ПРЕДИЗВЕСТЯВА НЕПРАВИЛНОСТ НА ТЕКУЩИТЕ РЕШЕНИЯ. НЕРАЗУМНОСТ НА ВАШИТЕ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.


• НЯКОЛКО ХЪЛМА – вашите планове ще срещнат противодейст вие отстрана на съдружниците ви, би трябвало да го предвидите.

• ЕДИН ХЪЛМ ДОЛУ НА ЧАШКАТА – всеки момент ще ви сполети силен удар на съдбата. Възможна причина – непредвидена кражба.

• Хълм, ОБГРАДЕН С ОЧЕРТАНИЕ НА ЛИЦЕ – по-внимателно със съдружниците и колегите! Не позволявайте на нови лица да се бъркат в текущата работа, някой иска да си направи име от това.

• НЯКОЛКО ХЪЛМА НА ДЪНОТО НА ЧАШКАТА ИЛИ ПО КРАИЩАТА – да, вие имате приход, но дали той е честен?

• Хълм, ЗАКРЪГЛЕН С ПРАВИЛНА ФОРМА – очаква ви весела сватба. Да не сте вие причината? 

Гледане на кафе - значение на знаците: дървета и цветя


Чинията показва миналото, чашата – настоящето и бъдещето. 

ДЪРВО: НОВИ СИЛИ, РАДОСТНО НАСТРОЕНИЕ, ДОБРО ЗДРАВЕ И БОДРОСТ НА ДУХА


• Дърво В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – обещава да ви върне загубен авторитет в обществото.

• Дърво, ЗАОБИКОЛЕНО ОТ ЛИНИИ – предрича ви важни, решаващи промени. Не намирайки признание в родината си, вие ще заминете за чужбина и ще намерите щастие.

• Дърво, ЗАОБИКОЛЕНО ОТ ДРЕБНИ ЧЕРТИЧКИ – вас ви се струва, че имате успех и се намирате в зенита на славата си. Не е ли много рано да мислите така? Бъдете предпазливи!

• НЯКОЛКО ДЪРВЕТА (ГОРА) – не си струва да бързате с реализиране на някоя идея. Може би леко грешите. Може би така ще се случи, че утре ще се събудите от някаква невероятна новина и всичко ще се промени. 


ДЪБ: ПОБЕДА НАД ВАШИТЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ


• Дъб В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – неудачите, които ви преследваха в последно време, утре ще бъдат забравени. 

• ДЪБ С КЛОНИ ОТ ЕДНАТА СТРАНА – покрай вас имате човек, които цели собствена изгода. Скоро случаят ще ви помогне да се убедите в това сами. 


ИВА: ТЪГА, МЕЛАНХОЛИЧНО НАСТРОЕНИЕ, МЕЧТАТЕЛНОСТ


• Ива В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – не може да се нарече светъл и радостен вашият живот. Но повярвайте, че това ще избледнее, ако вие гледате на нещата с оптимизъм.

• ИВА ВЪРХУ ЦЯЛАТА ЧАШКА – това положение говори за дълбока тъга и скръб, която ще ви сполети. 


КОРЕН: 


• Корен ОТГОРЕ НА ЧАШКАТА – на вашите роднини ще им се роди дете.

• Корен ДОЛУ НА ЧАШКАТА – в скоро време спечелите голяма сума пари.

• Корен В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – повече от всичко обичате самотата. Вие имате умислен,, съзерцателен характер. 


ЛИСТА: ИЗГОДА, КЪСМЕТ


• Листа ОТГОРЕ НА ЧАШКАТА – ще постигнете целта си, ако се доверите на вашето сърце и разум.

• Листа ДОЛУ НА ЧАШКАТА – скоро ще се запознаете с човек, който ще ви стане истински приятел.

• Лист, ЗАОБИКОЛЕН ОТ ЛИНИИ И ТОЧКИ – някой чака от вас парична подкрепа, знаейки за вашите възможности.

• Лист, ЗАОБИКОЛЕН ОТ КОНТУРА НА ЛИЦЕТО – вие сте късметлия, в деловата сфера ще ви съпровожда съдбата.

• Листа ПОКРАЙ ПЪТЯ – предстои ви интересно пътешествие, което ще ви донесе не само весело настроение, но и замогване. 


ОРЕХОВО ДЪРВО: ДОБРО И РАДОСТ


• Орехово дърво В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – дърво със златни орехи ще ви подари спокоен живот и любещи, грижливи деца.

• Орехово дърво ПОКРАЙ ПЪТЯ – предстои ви пътуване при далечни роднини, от които ще се върнете като наследник. 


ПАЛМА: СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ В ЖИВОТА


• Палма В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – близките ви приятели са ви подготвили весела изненада.

• Палма ДОЛУ НА ЧАШКАТА – вашето материално положение ще се подобри значително, кога – то си смените работата. 


РОЗА: СГОДЯВАНЕ С ЛЮБИМ ОТ ВАС ЧОВЕК. 


ТЕМЕНУЖКА НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО В ЧАШКАТА И СЪСЕДСТВОТО Й С ДРУГИ ЗНАЦИ ПРЕДИЗВЕСТЯВА ЗА ПОМПОЗНА СВАТБА, С НЕОЧАКВАН ЗА ВАС РАЗКОШ. 


ХРАСТ: НЕПРИЯТНОСТИ В КАРИЕРАТА


• Храст В ЦЕНТЪРА НА ЧАШКАТА – това положение ви предпазва от неприятности, които ще ви сполетят при служебно пътуване.

• ГОЛЯМ ХРАСТ НА ЦЯЛАТА ЧАША – фатални неудачи и катаклизми в службата се дължат на неправилното ви отношение към задълженията си, пренебрежителното ви отношение към вашите колеги. 


ХРИЗАНТЕМА


• ТЪМНИ ЦВЕТЯ ГОРЕ НА ЧАШКАТА – скоро ще срещнете човекът, който ще стане ваш съпруг.

• Цвете В СРЕДАТА НА ЧАШКАТА – състоянието на вашите деца ще ви осигури спокойни старини.

• Цвете ДОЛУ НА ЧАШКАТА – предстои ви весел празник в шумна компания, по-скоро сред природата. 

• Цвете, РЕДОМ С КОНТУРА НА ЛИЦЕТО – заплашва ви ново, силно влюбване.

• Цвете ПОКРАЙ ЖИВОТНО – предизвестява раждане на дете.

• Цвете КРАЙ ПЪТЯ – очаквайте гости, те вече бързат към вас и всеки момент ще пристигнат.