Пропускане към основното съдържание

Преюдициално запитване

Целта на тази статия не е да шашна някого със сложните термини, които знам, а да си направя бележки по термин, който до преди малко не знаех. "Преюдициално запитване" е термин, част от европейското право и е полезно да го знаем, защото тази процедура позволява на съдилищата на държавите - членки на ЕС, да поискат помощ от съда в Люксембург по тълкуванието на европейските договори, регламенти и директиви, на които се позовават гражданите и фирмите пред националния съд.

Процедурата е описана в официалния сайт на Съда на Европейския съюз.

Какво представлява Съдът на Европейския съюз?

Съдът е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват съответните функции. Мандатът им е от шест години с възможност за подновяване. Избират се измежду личности, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на условията за заемане на най-висши съдебни длъжности в съответните им държави или са юристи с призната компетентност.

С оглед на възложената му задача на Съда са предоставени ясно определени правомощия, които се упражняват в рамките на производството по постановяване на преюдициално заключение, както и по различни видове искове и жалби.

Производство по постановяване на преюдициално заключение

Съдът работи в сътрудничество с всички юрисдикции на държавите членки, които са юрисдикциите, компетентни да прилагат правото на Съюза. За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на законодателството на Съюза, както и за да се избегне всяко противоречиво тълкуване, националните съдилища могат, а понякога са длъжни, да се обърнат към Съда за уточнение на въпрос по тълкуването на правото на Съюза, например с цел да проверят дали националното им законодателство е в съответствие с това право.

Преюдициалното запитване може също така да има за цел да се провери валидността на даден акт на правото на Съюза.

Съдът отговаря не чрез обикновено становище, а чрез акт под формата на решение или мотивирано определение. Националната юрисдикция, до която те са адресирани, е длъжна да се съобрази с даденото тълкуване при решаването на висящия пред нея спор. Решението на Съда е задължително и за другите национални юрисдикции, пред които е повдигнат идентичен въпрос.

Въпреки че запитването може да бъде отправено само от национална юрисдикция, в производството пред Съда могат да участват всички страни в производството пред тази национална юрисдикция, както и държавите членки и институциите на Съюза. По тази причина значителен брой от водещите принципи на правото на Съюза са изведени от преюдициални въпроси, някои от които са поставени от първоинстанционни национални юрисдикции.

Още интересни факти по въпроса тук:

http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/09/29/791693_prejudicialno_kakvo/

Коментари

Популярни публикации от този блог

Безплатни книги онлайн

Актуализирано към 20.01.2016 г.

Вчера се реших да пообиколя онлайн библиотеките, които дават възможност за безплатно сваляне на книги и да си харесам нещо за четене. И понеже всеки път минавам през търсене в гугъл, преглед, четене и т.н., реших да си запазя тук най-доброто, което съм открила.

Ето и моя списък от местенцата, където намирам безплатни книги за сваляне:

Моята библиотека (Chitanka.Info)- огромен архив от книги. Нямате право да отправяте към сървъра повече от 20 заявки в минута. Ако искате, имате възможност да свалите всички книги наведнъж. "Моята библиотека" има и форум.
Онлайн библиотека e-bookbg.com - книгите са достъпни само след като се регистрирате. Има български и чужди автори. Има и форум :) BooksBg.org - някои от книгите могат да бъдат изтеглени само след регистрация. Sepphora's книги онлайн - малка спретната колекция от книги. Препоръчвам Правописния речник на българския език. Библиотека с 1649 книги, свободни за сваляне и четене. http://readbg.com -…

Приключих с mail.bg

Ако и вие сте от ползователите на безплатна поща в mail.bg, вероятно вече половин година все чакате пощата да заработи нормално. След като решиха, че трябва да я направят по-красива, почти постоянно изчаквам нещо да зареди - я от gravatar.com, я реклама или друго. Разбира се, вече активно се пренасям в Gmail, но пощата ми в mail.bg е от 7-8 години и аз, както всяко теле, трудно се променям.

Преди 2-3 седмици служебната поща два дена не работеше - ни приема, ни изпраща. Разбира се, няма да се отплесвам по темата "фирма и безплатна поща", имаме си и поща на собствен домейн, но се поддържа и тази. Та след два дни неяснота какво се случва, се оказа, че според съпорта на mail.bg е бил превишен трафика от 200МВ дневно. Трябвало да получим писмо относно този проблем, но явно това писмо се е загубило по сървърите от тяхната поща до нашата. Как точно се е случило това, не е ясно, но резултатът беше, че няколко наши клиенти на третия ден изпищяха с въпрос защо не отговаряме на запитва…

Кръводаряване

От две години си направих традиция около първи юли да минавам през Националния център по кръводаряване. Преди седмица обаче ми се наложи по-раничко да мина от там, за да помогна на моя близка. По този повод навивах и една моя приятелка да го направи. Тя пък много се страхуваше и се поразтърсих из нета за повече информация, която да й пусна. Така намерих страхотен материал в Ogre`s Blog, който действа успокояващо и насърчително за кандидат-кръводарителите.

Покрай публикацията в този блог прегледах и коментарите и разбрах, че трудно в нета може да се намери информация кои са противопоказанията за кръводаряване. Поразтършувах още малко и все пак намерих. Оказа се, че ги има в Наредба № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки. Противно на очакванията ми, че ниското кръвно налягане може да е проблем, се оказа, че всъщност не то, а хипертоничната болест е противопоказана за кръводаряване.Ето и останалите н…