26 септември 2021

Айсбрейкъри и енерджайзъри - 10 игри за разчупване на леда или раздвижване

#1 Игра „Направи символ и покажи”

Време 10-15 мин.

Правила:

Всички участници са застанали в кръг. Първият си казва името и прави някакъв знак; всеки следващ казва първо името на предходния и показва неговия знак, а след това казва своето име и показва знак, различен от предния. 

Така се изреждат всички, като последния трябва да направи знаците на всичките предходни, да каже имената им и накрая да съобщи своето име и направи своя знак.

#2 Игра „Тоалетна хартия”


Време 10-15 мин.

Правила

Хората седят в кръг и всеки трябва да си откъсне от едно руло тоалетна хартия парчета, колкото иска. Не им казвайте защо го правят, дори не им издавайте, че това е игра. Така ще бъде по-смешно и по-забавно.

Когато всички свършат, вече можете да обясните условията на играта, коитоса: за всяко парче хартия, което участниците държат, те трябва да кажат нещо за себе си на групата. Повечето парчета се нуждаят и от повече сведения.

Може също така да има и награда за човека, откъснал най-много парчета от тоалетната хартия. 

#3 Игра „Зип-Зап”

Време 10-15 мин.

Правила 

Избира се един участник, който да води играта. Всички се подреждат в кръг и водача застава в центъра. Когато посочи някой участник и каже “ Зип “ посоченият трябва да каже името на съседа си отляво, а когато се каже “ Зап “- на съседа отдясно. 

След няколко такива разигравания се дава команда “Зип- зап “ и тогава се разменят местата на играчите и се повтаря отново.

#4 Игра „Говорилня”

Време 15-20 мин. 

Правила 

Групата се разделя на две по-малки групи с еднакъв брой хора. Едната група застава в кръг, а участниците са с гръб към центъра на кръга.

Хората от другата група трябва да застанат срещу един човек от първата група. Образуват се два кръга / външен и вътрешен/, като участниците са по двойки. 

Ръководителят започва играта като задава тема, по която двойките трябва да говорят. Примерни теми са любимите им книги, семейството им, хобитата им, какво искат да правят след училище, и т. н.

Двойките имат 1 - 2 минути да говорят и после ръководителят казва на участниците от външният кръг да застанат една крачка наляво, за да направят нови двойки. 

С пляскане на ръце ръководителят задава нова тема и пак двойките говорят по темата за 1-2 минути. След като свършват, преминават крачка наляво и отново се задава нова тема. 

Добре е да има достатъчно теми, за да могат всички от външният кръг да говорят по един път с всички във вътрешният кръг.

#5 Игра „Кога ще се срещнем?”

Време 30-40 мин. 

Предварително трябва да се приготвят листчета за всеки участник с няколко поредни часове, в които всеки играч трябва да се срещне с друг участник. Например:
12.00______________
13.00______________
14.00______________
15.00______________
16.00______________

Правила 

Всеки човек трябва да получи по едно листче със списъка и водача обяснява, че участниците трябва да намерят някой в групата, с който да се срещнат по различно време. 

Може да се срещнете само с един човек на всеки час и той не може да се повтаря. Имат 10 минути да се разберат с кого ще се срещнат, кога и да го напишат на листчето си. 

След това водача обяснява, че сега е 12.00 и всички трябва да се срещнат с човека, който е записан за 12.00ч.

Водача задава темата на срещата и всички говорят по двойки за около 5 минути. След това водача казва, че вече е 13.00ч. и трябва да направят среща с човека, който е записан за 13.00ч. И играта продължава .

Примерни теми за срещите:

 • Купони: Какви купони предпочитате? Обичате ли да ходите на дискотека, на кафе или да ходите на гости?
 • Помниш ли първата си любов?
 • Как си представяш живота след 10 години?
 • Какво мислиш за пушенето на обществени места? Трябва ли да бъде законно или незаконно?
 • Как си почиваш?

#6 Игра „Човешко БИНГО”

Време 20-30 мин.

Всеки участник трябва да разполага с химикал.

За всеки участник трябва лист с предварително разграфена таблица разделена на пет колони с по пет реда. Във всяко квадратче трябва да има по един зададен въпрос. 

Примерни въпроси са:

 • Кой има роднини в чужбината? 
 • Кой не пуши? 
 • На кого любимият му цвят е червен? 
 • Кой има рожден ден през март? 
 • Кой е ходил в чужбина? 
 • Кой закусва всеки ден? 
 • Кой е бил на морето? 
 • Кой носи дънки в момента? 
 • Кой има дупка на чорапа в момента? 
 • Кой има зелени или сини очи? 
 • Кой може да плува? 
 • Кой носи синьо в момента? 
 • Кой е облечен формално в момента?

Правила 

Ръководителият обяснява на групата:
Всеки от играчите има лист с таблица. Във всяко квадратче има по един зададен въпрос, на който трябва да намерите отговора и да напишете името на човека, който е тговорил положително на въпроса. Имената на отговорилите положително в една графика-отвесно или хоризонтално нетрябва да се повтарят. На всеки отговор трябва да има различно име. 

В края на играта цялата таблица трябва да попълнена. Участника, който попълни първи таблицата и имената в нея не се повтарят печели играта. 

#7 Игра „Две истини и една лъжа”

Време 20-30 мин. 

Необходими са лист и химикал за всеки участник.

Правила 

Всеки човек трябва да напише по две истини и една лъжа за себе си. След като напишат всички тези три изречения, един от участниците започва играта като чете изреченията, а другите трябва да разберат кое е лъжата.

Например, водача може да каже следното:
1. Имам черен пояс в Тай Куон До
2. Карала съм ски в Германия
3. Яла съм жива риба

Така последователно всеки играч чете своите изречения, а останалите се стремят да познаят кое е истина и кое лъжа.

#8 Игра „Никога не съм...”

Време 10-15 мин. 

Правила 

Групата сяда в кръг и всеки участник вдига едната си ръка с разтворени пръсти към останалите/или и двете си ръце /. 

Първият човек започва играта и споделя нещо, което никога не е правил, но смята, че другите в групата са правили. 

Например:„Никога не съм пила боза!” 

Всички, които са го правили свиват един от пръстите си. Играчите трябва да са с вдигнати ръце
постоянно. Играта продължава докато само на един човек останат вдигнати пръсти.Той е победителя. 

Не може да се използват имената на реки, градове, държави и т. н., напр. „Никога не съм била в Америка!” 

#9 Игра „На Планина”

Време 15-20 мин. 

Правила

І вариант - Подреждат се столове в достатъчно голям кръг или линия.
Водача казва: „Ние сме на планина, затова нека се качим на столовете, които са планината. Сега сме на стръмна скала и ако слезем от столовете ще паднем и ще умрем.” 

След което водача съобщава условието да се подредят по височина. Определя се един стол, на който застава най- ниският и т. н.

Всички трябва да сменят местата си без да слизат от столовете. Тази игра може също да се играе и при други условия- членовете на групата да не говорят по между си.

ІІ вариант - Участниците се подреждат по възраст, като се започва от наймладия, който застава на първия стол. Отново условието е да не се слиза от столовете и играчите да не говорят по между си.

ІІІ вариант - Всички участници се подреждат по разстоянието, на което се намират от мястото /хотела /, като се започва от най- близката точка и отново не слизат от столовете.

#10 Игра „Балон тег”

Време 20-30 мин.

Трябва да се осигури по един балон и дълъг конец за всеки участник

Правила

Всеки от участниците ще трябва да надуе балона, който е получил и да го върже за десният си крак. Целта на играта е да спукаш с крак балона на противника. Победител е този участник, чийто балон остане здрав до края на играта.

 


Няма коментари: