11 август 2022

Заповед относно личната хигиена на служителите


Ето каква заповед получиха служителите от една голяма столична фирма. Съвсем сериозно!

З А П О В Е Д

Относно: Лична хигиена на служителите
За подобряване на визията и имиджа на фирмата пред клиенти, нареждам стриктно спазване на личната хигиена, както следва:

1. Всички служители на фирмата, поради летните горещини, се задължават да се къпят всеки ден.

2. Всички служители се задължават да поддържат облеклото си в изпран и изгладен вид и да сменят бельото и чорапите си всеки ден. Забранява се носенето на едни и същи дрехи два поредни дни.

3. Мъжете да носят риза и панталон. Жените да носят комплекти от две части или рокли. Да не се носят спортни дрехи или дънкови облекла.

4. Обувките да се почистват и излъскват всеки ден.

5. Всички служители се задължават да мият всяка сутрин зъбите си и да почистват между зъбните си пространства с конец. Да почистват и езика си с четка.

6. При неизпълнение на горното да се налага глоба в размери от 20 до 50 лв.

7. Служителите да ходят на фризьор веднъж месечно и да поддържат прическата си всеки ден.

8. При идване на работа с неподдържана прическа, мазна коса или необръснати, да се налага глоба в размер на 10 до 20 лв.

9. След ползване на тоалетните да се пуска вода и да се почиства, ако има проблеми. При ползване „по малка нужда” да се вдига капака на тоалетната чиния. Да се проветрява помещението. Служителите от отдел „Сигурност” да правят внезапни проверки след ползване на тоалетните.

10. Призовавам Ви, да спазвате настоящата заповед, за да няма обидени и някой да бъде публично излаган.

11. Контрол по изпълнение на настоящата заповед имат всички съвестни служители, които могат да пускат от анонимен Feedback, без да влизат с парола. За настоящата заповед да бъдат информирани всички служители за сведение и изпълнение.

Подпис: Председател на СД 

Няма коментари: