12 август 2022

Смях: Молба до инспектор Охрана на трудаДо Др. Инспектор по охрана на труда

при ОКПС – Здравни работници
ПЛОВДИВ

МОЛБА
от Лазарен Йозов Барбов, служител
при окол. болница с. Ген. Николово
Пловдивско

Другарю Инспектор,

Работя като служител при окол. болница с. Ген. Николаево. До 1954 г. получавах семейни добавки за деца, за сина ми Йозо, а оттогава насетне такива не ми се изплащат от болницата.

Моля Ви, наредете на управителя да ми се изплащат семейните надбавки, като се има предвид следното:

През 1942 г. се ожених за една възрастна вдовица, която имаше голяма дъщеря. Последната непосредствено след брака, осинових. 

Баща ми, вдовец, често посещаваше семейството ми и в резултат на това се ожени за доведената ми дъщеря – по този начин дъщеря ми стана втора моя майка, а баща ми – мой зет. 

Жената на баща ми, т.е. моята доведена дъщеря, която същевременно стана моя втора майка, роди едно момченце, което сега е на 12 години и което, разбира се ми стана брат и същевременно внук.

Понеже съм мъж на майката на доведената ми дъщеря, то жена ми стана моя баба, тъй като е майка на жената на баща ми.

По този начин аз съм същевременно мъж на жена си, а също така и нейн внук.
Обаче и жена ми роди от мене едно момченце, което сега е на 10 години и което стана шурей на баща ми, а на мене пък вуйчо, тъй като е брат на мащехата ми майка, която ми е дъщеря.

По този начин станах сам на себе си дядо, тъй като жена ми е баба, а аз съм нейн мъж.

Моля да ми отговорите, имам ли право за сина си, сиреч вуйчо ми, да получавам семейни добавки?

Дата: 31.I.57 г С поздрав: /п/ Л. Барбо
с. Ген. Николово

Няма коментари: