11 август 2022

Петъчни закони за администрациятаЗакон на Кондей:

Във всяка организация има поне един, който знае какво става. Той трябва да бъде изгонен!

Закон на Пат:
В администрацията доминират два типа хора:
1. Тези, които разбират, че не могат да ръководят.
2. Онези, които ръководят онова, което не разбират.

Правило на Роджърс:
Разрешаването на един проект може да се гарантира само ако някой от началниците не може да бъде обвинен в случай на неуспех, но при случай на успех всеки от тях може да натрупа актив.

Бюрократична хипотеза на Молисън:
Ако една идея прескочи бюрократичната бариера и се реализира, то тя е била безсмислена.

Закон на Стюарт за противoдействието:
По-лесно е да получите прошка, отколкото разрешение.

Теория на Лохтус за кадровия подбор:
Кадровият подбор е триумф на надеждата над опита.

Пети закон на Лохтус за ръководството:
Повечето хора се ръководят от документи, като нито знаят кой ги е написал, нито какво в същност означават.

Закон на Унстлър:
Никога не можете да разберете кой е прав, но винаги разбирате кой е на власт.

Постулат на Харисън:
За всяко действие има права и обратна критика.

И още:

  • Недостатъкът на това, да не правиш нищо, е, че никога не знаеш, кога ще станеш готов.
  • Никой не е безполезен, той винаги може да послужи за лош пример.
  • Господ вижда всичко, чува всичко и знае всичко! Моят шеф не вижда нищо, чува малко, но знае всичко по-добре!
  • Ако всеки мисли за себе си, значи е помислено за всички.

В йерархичната система заплащането на дадена работа е обратно пропорционално на трудността й. Пожелавам ви лека работа :)

Няма коментари: