04 декември 2023

Афоризми за инженери

 


Закон на Клипщайн /общотехнически приложения/

 1. Предложеният патент винаги е предшестван от подобно откритие, направено от друг само преди две седмици.
 2. Точността на датите за доставка е обратно пропорционална на папките със списъка на частите.
 3. Размерите винаги се обозначават с най-неподходящите мерни единици. Например скоростта се изразява във фрулонги за седмица (1 фрулонг - 220 ярда или 1/8 миля)
 4. Жица или тръба, отрязана по мярка, винаги се оказва по-къса.

/конкретни закони за производството/

 1. Допуските в изработването ще се натрупат еднопосочно с цел най-трудно сглобяване.
 2. Ако по проект са необходими "N" компонента, то в склада са налице "N-1".
 3. Електромоторът винаги си избира неочаквана посока на въртене.
 4. Устройството за защита има за задача да извади от строя всичко останало.
 5. Транзистор, защитен с бързодействащ предпазител, ще защити предпазителя, като изгори пръв.
 6. Повредата в устройството не ще се появи на бял свят, докато то не мине и последната проверка.
 7. Устройството ще отговаря на изискванията по спецификацията, докато изтече гаранцията.
 8. Едва след като сме развили и последния от 16-те винта на капака за достъп, се открива, че е демонтиран не този, който трябва.
 9. След като капакът за достъп е укрепен и с последния от 16-те винта, установяваме, че е пропуснато уплътнението.
 10. Винаги след като сглобим отново един уред, остават излишни части.

/универсални закони за наивни инженери/

 1. И в най-простата сметка могат да се допуснат всички възможни грешки.
 2. Каквато и грешка да се допуска в изчисленията, тя е насочена към причиняване на максимални щети.
 3. Във всяка формула константите, особено онези, получени от инженерните справочници, трябва да се третират като променливи.
 4. Колкото даден размер е по-необходим, толкова шансът да бъде пропуснат е по-голям.
 5. Ако една инсталация е изправна, то всички консуматори ще да са повредени.
 6. Времето за всяка доставка, предвидено по проект, трябва да се удвои.
 7. Непосредствено преди завършването на дадена инсталация изниква обективна необходимост от принципни изменения в нейната конструкция.
 8. Части, които в никакъв случай не трябва да се монтират на неподходящо място, се монтират именно там.
 9. Няма взаимозаменяеми части.
 10. Спецификациите на производителя се умножават за по-сигурно с константа 0,5.
 11. Ако възможностите на изделието се рекламират от търговец, няма да сгрешите ако ги умножите с константа 0,5.
 12. Инструкциите за монтаж и работа ще бъдат най-любезно изхвърлени или подменени от деловодството.
 13. Ако повече от един човек е виновен за дадени грешни пресмятания, няма да има виновни.
 14. Частите, подлежащи на редовна профилактика, винаги са най-трудно достъпни.
 15. Едни и същи устройства, които се тестват по еднакъв начин, в работни условия се проявяват по съвсем различен начин.
 16. Ако в инженерната е установен коефициент на безопасност, един чистосърдечен глупак ще предложи начин за надвишаването му.
 17. Клаузите за гаранция са недействителни след изплащането на фактурата.

Няма коментари: