26 юни 2022

Упражнения за „разчупване на леда” при работа в група (icebreakers)

Работата с група от хора не винаги е лесна задача. Често те трябва да се отпуснат, преди да започнат да участват активно в предвидените дейности и дискусии и да споделят различни неща за себе си. 

За тази цел ви предлагаме „Упражнения за разчупване на леда” (айсбрейкъри), които да ви помогнат да постигнете желаната активност на участниците в групата, която ръководите.

Упражненията могат да бъдат изпълнявани, както във вида, в който са описани, така и да бъдат променяни според вашите идеи и нуждите на групата

 1. „Историята на живота ми”

Току-що сте сключили договор с голяма издателска компания за издаването на вашата биография. Вашият агент Петър Димитров е нетърпелив да стартира печата на книгата. Той е решил да ви помогне да започнете писането с няколко начални въпроса.

1. Първо, вземете лист хартия и го сгънете на две, така че да изглежда като книга.

2. Изберете името на популярна песен за заглавие на вашата книга. Напишете заглавието на първата страница на книгата.

3. На втората страница напишете съдържанието на книгата.

4. Име на мястото, където сте родени.

5. Описание на първата ви работа.

6. От колко години работите за фирмата, в която сте в момента.

7. На трета страница нарисувайте картина на вашето семейство.

8. На последната страница /задната корица на книгата/ нарисувайте картина за това какво планирате да правите, когато се пенсионирате.

Къде ще отидете? С кого ще бъдете и т.н.

Необходими материали:

 • Хартия
 • Маркери

Време

Отделете 5 до 10 минути за подготовка и рисуване. Когато всички книги са готови, нека всеки участник разкаже за себе си, като използва своята книга, за да илюстрира разказа си.

Съвет

Можете да променяте насочващите въпроси, но внимавайте да не бъдат прекалено лични!

2. Какво ще сготвим?

Вашето семейство (група) току-ще е наследило успешен ресторант от главен готвач Иван - роднина, когото не сте чували отдавна. Единственият проблем:

Иван е бил много неорганизиран. Рецептите, които сте намерили, са записани върху различни парчета хартия. Трябва да подредите рецептите бързо!

Ресторантът отваря довечера и вие трябва да приготвите храната.

• Всеки член на групата получава част от рецепта (съставки, инструкции и т.н.).

• Задачата е да се подредят рецептите, колкото е възможно по-бързо. Рецептите трябва да бъдат подредени по смисъл.

• Когато някоя група изпълни задачата, си трябва да каже „Добър апетит”, за да приключи играта.

Необходими материали:

 • Няколко малки награди за спечелилия отбор
 • Нарязани рецепти (име на рецептата, съставки, инструкции и т.н.)

Време

От 10 до 12 минути за самата игра. Отборът победител трябва да се представи и да прочете подредената рецепта.

Съвет

Задачата може да бъде по-трудна, като участниците не се делят на групи предварително. Те трябва сами да открият правилния ред на всяка рецепта и към коя група принадлежат според отрязъка рецепта, който имат.

3. Моята азбука

Вие сте избрани от фирма „Изобретателна класна стая”, за да илюстрирате плакат, който да помогне на малките деца да научат азбуката. По щастливо стечение на обстоятелствата вие и вашето първо име сте основният предмет на плаката!

1. Първо, вземете лист хартия и напишете вашето име вертикално от лявата страна.

2. След това изберете дума, която да започва с всяка буква от вашето име. Думата трябва да описва нещо, свързано с вас. Напишете тези думи хоризонтално на листа хартия, като използвате думите от вашето име като начални.

3. След като запишете описателните думи, нарисувайте картинки, за да илюстрирате всяка от тях.

4. Когато приключите, закачете плаката си на стената. 

Необходими материали:

 • Хартия
 • Маркери
 • Тиксо

Време

От 5 до 10 минути за рисуването. Когато плакатите са готови, нека всички участници се представят, като използват плакатите си.

Съвет

Можете да ограничите обхвата на думите. Например, всички думи трябва да бъдат прилагателни, съществителни или глаголи, свързани с работата, свързани с храната, която харесвате, и т.н.

4. Запомни

На вас и на останалите в групата ви предстои да посетите миналото и да пътувате по „Алеята на спомените”.

1. Първо, вземете монета.

2. След това погледнете годината на монетата. Помислете за минута какво сте правили по времето, когато е направена монетата. На училище ли ходехте? Дете ли сте били? Къде сте работили? Били ли сте семейни?

Къде сте живели? Какво се е случвало в живота ви по онова време? Каква музика се е слушала тогава и т.н. (ако не сте били родени тогава или предпочитате да не говорите живота си през тази година, изберете друга монета.)

3. След като сте помислили за кратко къде сте били, вече сте готови да изиграете играта. Вашата цел е да намерите човек, чиято монета е била направена поне две години преди или след вашата монета. В крайна сметка вашата цел е да имате най-старата монета в стаята.

4. Веднъж след като откриете такъв партньор, споделете за три минути помежду си за живота си през дадената година. Когато приключите, всеки от вас трябва да хвърли монетата. Погледнете какви са резултатите. Ако и двете монети показват едно и също (ези или тура), тогава си разменете монетите. Ако ли не – задръжте монетите си.

5. Повторете това до три пъти – според консултанта.

Необходими материали:

 • Монети
 • Награда

Време

Отделете 5 минути за подготовка. След това по 5 минути за всеки кръг. След като приключат всички кръгове, назовавайте всяка година, като участникът, който има монета от тази година, трябва да си каже името. Наградете притежателя на най-старата монета.

Съвет

 • Използвайте собствени монети, за да сте сигурни, че ще бъдат направени през различни години.
 • Ако използвате ваши монети, прибавете и малко собствени спомени и истории от тези години. Можете да намислите факти и събития от кариерата си и след това да вземете монети за годините, в които са се случили тези неща. Когато накрая казвате всяка година по хронологичен ред, нека всеки участник, който държи дадената монета, да разкаже за неговите събития през посочената година.

5. Шест степени на групиране


Това се случва постоянно: срещаме някой, който познава човек, който ние познаваме. Светът е наистина малък. Целта на тази игра е да докажем, че светът наистина е малък.

1. Първо, намерете партньор. Представете се и направете списък с от пет до десет неща, които са валидни и за двамата: къде сте ходили на училище; кога сте родени; от колко време работите на последната си работа; храна, която харесвате; спорт, който харесвате, и т.н.

2. След като попълните списъка си, трябва да откриете друг човек в стаята, който също има в списъка си едно от тези неща, които вие вече сте записали. Когато откриете този човек, повторете стъпка едно и направете нов списък с него.

3. Повторете стъпка 2.

4. Продължете, докато срещнете 5 други човека или докато изтече времето, определено от консултанта.

5. Награда печели първият човек, който успее да завърши играта (да се запознае с 5 нови човека). Ако сте приключили, кажете на консултанта.

Необходими материали:

Награда

Време

Играта трае около 15-20 мин. След като повечето хора ви кажат, че са приключили, сложете край на играта. Победителят трябва да покаже кои хора е интервюирал.

6. Ловец на вещи


Вие ще участвате в лов на вещи с няколко човека от групата. Целта на играта е да съберете вещите, посочени по-долу, колкото може по-бързо. Не можете да напускате стаята. Не можете да вземате повече от една вещ от един човек.

Консултантът разделя хората в групи и играта започва. Щом играта приключи, първият отбор казва „Ловът приключи”. Бъдете готови да посочите от кого сте взели всяка вещ.

 1. Шофьорска книжка
 2. Семейна снимка
 3. Касова бележка
 4. Монета от 1990г. или по-ранна
 5. Нещо сладко
 6. Химикал
 7. Червило
 8. Календарче, бележник или органайзер
 9. Напитка
 10. Чаша за кафе
 11. Маркер
 12. Кредитна карта
 13. Очила
 14. Списание или книга
Списъкът с предмети за лова трябва да бъде прегледан от консултанта, преди да започне играта, за да бъде сигурен, че всички вещи са налични.

Необходими материали:

Няколко малки награди за отбора на победителите

Време

Играта трае около 10-12 минути. След като някой извика „Край на лова”, печелившият отбор трябва да покаже всички вещи, които е събрал, и да каже от кого ги е взел.

Съвет

Вместо да използвате истински вещи, можете да направите списък с реални неща, дейности и факти, които да търсите после. Например, „свири на пиано”. Целта на играта е да се намери човекът, който свири на пиано, и накрая да се посочи, че тази дейност е свързана с името на
дадения човек.

Няма коментари: