11 август 2022

Инструкция за експлоатация на изделието „Емеля – Фантастик“


Предназначение

Изделието, „Емеля-Фантастик“, наричано по-долу „средство за индивидуална защита“, е най-новата разработка в областта на стимулирането и повишаването на жизнения тонус и необходимо допълнение при всякакви емоционални ексцесии или продължителна проява на нежни чувства.

Окомплектовка

Средството за индивидуална защита се използва в колектив от не повече от двама човека при взаимно съгласие изключително на доброволна основа.

Дозировка

За сладострастни ежедневни комплексни сеанси се препоръчват лица от мъжки пол не по-малки от 18 годишна възраст и лица от женски пол, не по-възрастни от 75 години, включително.

Начин на употреба

Преди началото на сеанса се препоръчва:

– да се получи разрешение от партньора (партньорката, партньорите);
– да се провери наличието и изправността на органите, участващи в сеанса, както и надеждността на механизма на закрепване на средството за индивидуална защита.

По време на сеанса, търсенето и работата с ерогенните зони да се провежда само в строго съответствие с правата на човека, без да се накърнява честта и достойнството на партньора (партньорката, партньорите).

При приключване на сеанса, снемете средството за индивидуална защита и преведете в ред обкръжаващата среда. Съобщете на партньора (партньорката, партньорите) за края на сеанса.

Противопоказания

За избягване на неблагоприятни явления, аварийни ситуации, а също така и случайно клониране и излишни материални загуби, спазвайте следните правила:

  • не използвайте саморъчно направени, поправени, фалшиви или вече употребявани средства за индивидуална защита;
  • не сваляйте средството за индивидуална защита преди края на сеанса;
  • не заспивайте по време на сеанса.

Специални предупреждения

Никога не използвайте средството за индивидуална защита като:

  • съд (резервоар) за течности
  • място за отглеждане на декоративни рибки
  • вакумна опаковка за съхраняване на хранителни продукти

Съхранение

Да се съхранява на места, осигуряващи оперативен достъп към изделието. Пазете от деца, за да се избегне появата на балони на обществени места или в градския транспорт. Няма коментари: