11 август 2022

Инструкция за безопасна работа с тоалетна чиния

 


За последна година (надявам се), избутах поредния одит по ISO 9001:2000. Срещата ми с поредните одитори ме обогати и откри нови хоризонти в идеите ми по подобряване работата на Маймунярника.

Особено идеите на единия одитор по отношение на работната среда и недостатъчното документиране (абе направо липса на такова) за безопасно боравене с наличната техника. В тази връзка немедлено се заех с отстраняването на това несъответствие и вече написах първата инструкция по въпроса.

Инструкция за безопасност при работа с Тоалетна чиния

1. ЦЕЛ
Целта на настоящата инструкция е да детерминира някои основни правила при подготовката за ползване и самото ползване на Тоалетна чиния, както и последващите действия след употреба на прибора.

2. ОБХВАТ
Тя има задължителен характер по отношение всички мъжки и женски екземляри на Организацията, както по отношение на пикаене, така и по отношение на сране.

3. ОТГОВОРНОСТ
Отговорност за спазването и носят опериращите с Тоалетната чиния.

4. ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДИ ПРИ УПОТРЕБА

- Подготвителни действия
Проверка за изолираност - налична ли е съответна заключваща система, привели ли сте в действие съответната заключваща система. В противен случай рискувате непредвидено затормозяване на процеса на употреба.
Преди употреба на уреда по предназначение, проверете за наличие на съответнте аксесоари - Тоалетна хартия (Внимание!!! Проверката за Тоалетна хартия е задължителна стъпка при ползване по голяма нужда! Вярвайте ми, знам си го от личен опит!)
Проверка за наличие на вода (Също задължителна проверка ако оперирате по голяма нужда!).
Проверка за изправност на седалката ("Седалка на Тоалетна чиния" е седалка, която осигурява възможност за настаняване само на един човек и е предназначена за използване от оператора на Тоалетна чиния, когато осъществява съответната дейност по сране или пикаене.).
Неизправна седалка е възможно да доведе до трудова злополука (такава ми се случи наскоро, когато недогледах че седалката е пукната, вследствие на което получих прищипване на седалищните части), до частична или пълна неизползваемост (респективно затруднена ползваемост на уреда).
Проверете за опиканост на седалката - получава се особено често при употреба на някои от екземлярите от мъжки пол. След като сте осъществили тези подготвителни действия може да преминете към същината.

- Същинска употреба
Същинската употреба включва - пикаене или сране. Въздържайте се от употреба на уреда не по неговото предназначение. Внимание! При употреба от страна на мъжки екземпляри, старайте се да уцелите средата на уреда, не пикайте встрани от него и подчертавам, в никакъв случай не го правете върху собствените си крака. За да избегнете подобна трудова злополука, моля застанете леко разкрачени, на една линия с уреда, леко извийте тялото си в дъга, съсредоточете се и внимателно се опитайте да потърсите центъра на Уреда.

- Заключителни действия
В случай че благополучно сте употребили Тоалетната чиния по нейното предназначение, не забравяйте последната стъпка от инструкцията.
Важно! При употребата и по голяма нужда не пропускайте употребата на съответния аксесоар. Пуснете вода в Тоалетната чиния. Изчакайте нейното оттичане, погледнете в Тоалетната чиния и при необходимост (наблюдава се при употреба на Тоалетната чиния по голяма нужда), повторете гореописаната процедура по отмиване на последиците. Преди да напуснете помещението проверете - а) дали гащите ви са вдигнати и б) ципът, респективно копчетата дали са закопчани.

5. ЗАПИСИ/ДОКУМЕНТИ
– Хм, ако правилно сте процедирали вашите записи са съхранени на сигурно място в градската канализация.

6. ПОЗОВАВАНЕ
В инструкцията се използват принципите заложени в ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ДАННИТЕ

Забележка! При първа възможност ще пристъпя към изготвяне на съответни инструкции за употреба на останалите уреди, които може да доведат до трудова злополука.

Стигнало до вас благодарение на Oran Gutan

Няма коментари: