04 октомври 2022

Какво означават жестовете на ръцете по време на разговор


С ръцете могат да бъдат показани най-различни жестове. За да ги ползваме сами, а и за да разбираме другите, е важно да можем правилно да ги тълкуваме и преценяваме. Най-важните жестове и техните значения са:

• Събиране на пръстите на едната ръка (пирамида): отчитане на всички фактори на определен проблем, преминаване към съществото на въпроса, концентрация.

• Победа: с този знак трябва да се внимава. В някои държави разперените пръсти символизират разкрачени крака, като по този начин представляват доста недвусмислен израз. В други страни този знак е познат като знака на победата. В страните по Средиземно море разперените пръсти символизират и два рога, които носят нещастие.

• Показване на дланите: това е явна защитна позиция, която изразява: „Спри! До тук!”

Така от една страна можете ясно да намекнете на партньора си да прекъсне приближаването си към интимната ви зона. По време на разговор този жест явно посочва, че човек не желае да допусне близо до себе си изказването или думата.

• Самопогалване с опакото на ръката: Този жест често има по-дълбоки психологически причини. Възможно е човекът да търси любов и симпатия.

• Обърнати нагоре длани: Те винаги правят впечатление за искреност. Изглеждат като покана. Това впечатление се засилва, когато ръцете се протегнат.

• Потупване по рамото на другия: За този жест вероятно няма да пожънете благодарност. Действително жестът би трябвало да демонстрира признание – но същевременно той въздейства много доминантно и снизходително. Освен това той казва: „Оценявам делото ти, понеже мога много повече от теб.Имаш още да се учиш от мен”. Жестът е най-подходящ за баща, който потупва сина си по рамото, иначе изглежда неуместен.

• Длани, обърнати надолу: по този начин човек се опитва или да укроти някого, или да изглежда могъщ. Движения, които започват отгоре принципно изразяват самоналагане. Другият остава с чувството, че се отнасят високомерно с него.

• Ръка на устата: жени, които прокарват ръка през устата си и навлажняват устните си с пръсти, по правило сигнализират интерес към събеседника си от мъжки пол. Ако дете сложи ръка пред устата си, е признак, че лъже. При възрастните този жест може да изразява и срамежливост. Възможно е и запушването на устата да е предназначено да скрие нещо току-що изказано.

• За молбата и молитвата: за молитва християните събират длани ръце, а децата по този начин молят за близалка. Когато възрастни прибягват до този жест, значи положението е сериозно. Или шефът го използва пред служителите си, когато обяснява състоянието на нещата за десети път и умолява служителите си най-накрая да осъзнаят положението. Но може и човек да моли за живота си с този жест.

• Глава, подпряна на ръцете: този жест често подсказва, че в главата на събеседника е изникнало решение. Той се обляга назад, подпира глава на ръцете си и евентуално размишлява над това, как да приложи това решение. С този жест той не се дистанцира принудително, защото се обляга назад.

• Палец нагоре: палецът се нарича още доминантен пръст. С изпънат палец някога римските императори решавали дали гладиаторите да живеят или да умрат. Днес  обърнатият надолу палец означава „провал”, а изпънатият нагоре „успех” или „ОК.Всичко е ясно. Можем да започваме”.

• Образуване на пирамида с ръцете: Най-често човек заема тази позиция когато размишлява или преценява някакво решение.

• Потриване на ръце: Този жест се прилага в различни ситуации. Когато някой мръзне, си потрива ръцете, но и ако злорадства или ако иска да пристъпи енергично към работа.

• Посягане с ръка към тила: Ако някой представя пред свой добър приятел сериозна делова идея почесвайки се по тила, показва ясно съмненията си относно идеята или намерението. Ако приятелят стисне зъби и вдиша през тях, деловата идея вероятно трябва да се премисли основно още веднъж.

• Потрепване с пръсти: когато някой представя актуалния финансов отчет пред шефа си, а той потрепва с пръсти, значи има проблем. Барабанящите пръсти сигнализират скука. Или за него цифрите са вече познати, или шефът чака конкретните факти.

• Ръка пред устата по време на говорене: който държи ръка пред устата си, докато говори, оставя впечатлението, че иска да скрие нещо. Затворената уста не може да говори.

• Ръка на сърцето: когато някой слага ръка на гърдите си докато говори, той уверява в истинността на изказването си. Освен това, става дума за жест, който е силно свързан със собственото „аз”. Ако някой казва „ние” и при това слага ръка на гърдите си, значи всъщност има предвид „аз”. При едно честно „ние”, човек отваря ръце, сякаш иска да обгърне всички, които принадлежат към това „ние”.

• Пренебрежително махване с ръка: този жест може много да нарани другите. Когато някой махне с ръка във въздуха, сякаш отстранява троха от якето си, посланието е следното: „Разкарай ми се от главата!” или „Че какво ли знаеш ти?!”

• Потупване на брадичката с пръст: Най-късно след филмите за мафията и посещенията в някой наистина италиански ресторант, европейците познават този типичен в Италия жест. Там той означава „не”. Той бива прилаган все по-често и в цяла Европа. Найточно може да се преведе като „Какво искаш?” или „Остави ме на мира!”

• Оформяне на „О” с пръсти: Този жест трябва да се използва само между съотечественици. Тук оформеното от палеца и показалеца „О” означава „ОК”, „всичко е наред” или „така е добре”. Във Франция, Белгия и Тунис същият жест се превежда като „нула” или „безстойностно”. В Япония значи „пари”. Много опасно е да се употребява в

Малта, Сардиния, Гърция, Турция, Русия или в Близкия Изток. Когато някой оформи пръстите си така там, той казва „задник”. А в Бразилия и други страни от Латинска Америка жестът е равносилен на показан среден пръст.

Знакът с ръка, който означава „ОК” е официално добавен /още преди 2020 г./ в списъка с расистки символи на „Американска лига против клеветата”, поради наблюдението, че се използва все по-често от крайнодесни и расистки организации.

Въпреки това от американската лига подчертават, че масовото му използване все още означава одобрение и „не трябва да правим прибързани заключение, когато се използва”.

• Докосване на брадичката с ръка: принципно когато някой докосва с ръка брадичката си, той размишлява върху нещо. 

Няма коментари: