Пропускане към основното съдържание

Метод на инстинктивната защита

Методът на инстинктивната защита възниква на основата на многогодишна практика в заниманията с ръкопашен бой и различни видове бойни изкуства, най-вече джу-джуцу и самбо. Принципите, положени в основата на метода не се явяват революционни, те отдавна са известни и в основата на много школи по бойни изкуства. Същото се отнася и за конкретните технически прийоми. Даже известните майстори не са измислили нещо принципно ново в изкуството на самозащитата за последните хиляди години, а просто са отделили различни принципи и техники за себе си, които са били ефективни и след това са били успешно реализирани от техните ученици. В условията на стресова ситуация човек започва да действа инстинктивно. При това той не е в състояние да прави сложни движения. Неговите движения могат да бъдат само прости, основани на 2-3 технически елемента и са длъжни да съответстват на действията на човека във делничния живот вкъщи, на улицата, в работата.

За да се победи е необходимо да се направи акцент на три момента:

1. Ти си длъжен да бъдеш не жертва, която се защитава. Ти си агресор, ти нападаш, даже ако при това бягаш или се измъкваш от смъртоносен захват.
Това е най-важния момент. Преди боя всеки решава за себе си - победител ли е той и губещ.

2. В момента на нападението е необходимо веднага да се започне движение (действие). Дори даже тези движения не винаги да са рационални и оптимални за даденото нападение, то трябва да ги има.

3. Техниката е естествена и основана на тези движения, които човек използва в делничния живот. техниката трябва да се базира на минимално количество специални приойоми, тогава тя ще е инстинктивна. В същото време тази техника трябва да гарантира защита от всяко нападение (разбира се, в границите на реалното) и да дава възможност за зпозлване на всяко оръжие.

Силният стрес (страх, гняв, радост) може да предизвика свръхсили у човека (за мобилизира вътрешните резерви), а може и напълно да го обездвижи, т.е. човек става или ловец, или стаена жертва. Трети вариант няма.

Да опитаме да станем ловци. Отначало да направи следното упражнение. Рязко да тръснем ръце и да направим рязко издишане, което може да се съпровожда с вик в течение на 1 сек. Трябва да сдобием с естествено мощно ненасечено издишане (вик). След това действие мускулите в течение на 6-7 сек могат да работят във форзиран режим. Това е влизане в бойно състояние (БС). След това мускулите се връщат в изходно състояние и е нвобходимо да се повтори този прийом за поддържане на БС. БС - това е основата на боя.
По-нататък трябва да се научим да влизаме в БС в различни варианти. Дали ще е на практика незабелижимо или пък обратно - със страшен вик "Ще те убия!" - това е индивидуално. Но винаги е практически мигновено.

Навлизането в БС трябва да стане начало и част от Вашите защитни технически действия. Всяко отработване на конкретна техника (наприемр защита от удар и захват за гърлото) всеки път започва с БС. Ако Вие десет пъти се хвърляли партньора си на пода в тренировката, то и десет пъти сте навлизали в БС. И помнете, за да победиш е нужно да бъдеш по-силен от своя враг по всички показатели, а за да се защитиш може да си по-слаб физически и технически, но да го превъзхождаш по сила на духа. Необходимо е винаги да вярваш, че си по-силен от своя противник и ти си ловеца или агресора.

Прост метод на самозащита

От практиката са известни не малко случаи, когато в бой става победител този, който не е имал понятие от удари и ритници, но в момента на нападението е започнал да бяга и хаотично и постоянно да удря с ръце, крака, глава, да дърпа коси, да хапе и т.н., т.е. е действал напълно естествено, спонтанно, давайки път на своите навици, заложени от многото предходни поколения. Ако противникът не е готов за такива "налудничави" действия , то той ще загуби.

Нека събудим своите защитни рефлекси.

1. Влезте в БС и заедно с вик или просто шептене, вдигнете глава и започнете непрестанни да удряте по въздуха с длани с пляскащи движение на палците, лактите и коленете. При това бягайте безпорядъчно в кръг в диаметър 2-4 м. Опитайте да поддържате 5-7 сек. това бясно темпо, все едно , че се отбранбявате от рояк пчели. Траекторията на ударите не е важна. Главното е тези удари да са достатъчно кратки.

2.След това добавете кълбета, меки падания, скачания на пода, с опити да махнеет от себе си въображаем противник и подскоци.

3. След това добавете захват с две ръце за гърлото на противника (въображаемия) и удари с коленете в слабините, лактите в главата и с глава в лицето, а също и захапвания. Захващаме за гърлото, рязко дръпваме противника и го сваляме на земята.Целта на захвата са и очите и носа.

След това опитайте да нанасяте удари, когато в ръката си имате палка или друго оръжие. Довеждаме боя до продължителност 1 мин., като периодично кратковременно разпускаме и отновно влизаме в БС. След тези свои удари опитайте на боксьорси чувал.

Нека Вашият партньор сега атакува с какъв да е способ. Засега без оръжие. Избягайте, дори само и на една крачка. След това, прибирайки главата и закривайки я, нападнете и бийте, бийте, по начина по който досега го правехте и отново избягайте. Ето, Вие получихте груба, примитивна, но ефективна система за самозащита. Съотношението на ударите и другите технически действия е произволно, както е удобно.

За тренировка задължително използвайте боксьорски ръкавици, после работете без ръкавици, опитвайkи се да захванете за гърлото, за отхапете и , разбира се, да избягате бързо на 10-30 метра. Ако условията позволяват, то тази техника е добре да се опита във вода. Аналогични действия правят потъващите хора, които не умеят да плуват (също защитни действия). За тази техника няма илюстрации, защото тя е строго индивидуална. Вие сте длъжни да действате така, както ви е удобно и както считате за правилно. Т.е. това е само ваш личен опит.

По свидетелството на тези, които са воювали, истински войник се става за няколко дена бой. Или не се става никога. За такова кратко време не могат да се изградят устойчиви рефлекси, може само да се "изкара" от себе си това, което се е запомнила от предците в минали войни. В стресови ситуации усвояването на техники от ръкопашния бой става почти мигновено. Когато в уличен бой направиш успешно за първи път някаква техника, то следващия път това движение се прави автоматично. Поради това вашата тренировка трябва да съдържа такива стресови ситуации и за това, за да се контролира личното БС и за ефективно усвояване на техниката.

Когато партньорът удря с палка или нож, да направим челно движение, отскачайки от противника и отбивайик с подмишниацата неговия удар, като в същото време ударим с дланта (като плесница) по очите и в еднага да избягаме. На тренировка Вие бързо ще оцените своите сили и ще разберете, кога трябва да се бие и кога да се бяга.

Концепция на боя

Основната цел на самозащитата е преди всичко самите не да останем цели и невредими, а не да нараним някого в ръката или крака. Поради това бой, който не се е осъществил - това е бой, в който сме победили. Трябва да се избавим от комплексите, че Вие не изглеждате като герои от екшън филмите и какво могат да си помислят за Вас околните. Запомнете, че всички гледат на Вас с вашите очи.

Тъй като един такт на БС продължава примерно 6-7 сек., то и с противника е необходимо да приключиш за това време. Реално е нужно да се оттренира за 2-5 сек противника да се изведе от строя. В боя има само два вида действия: - ти нападаш противника, непрестанно атакувайки. или ти бягаш от него (но въпреки това, ти при това си агресор, а не защитаващ се).Боят - това е действие. Не искаш ли да действаш - ще лежиш. Това е примитивната груба устуна на ръкопашния бой. Боят се разбива на тактове, всек такт - това е навлизане и задържане на бойното състояние. Понякога на един противник е достатъчен един такт, понякога са нужни няколко такта, понякога един такт стига за 2-3 противника. Трябва да се помни, че с всеки нов такт е по-трудно да се достигне до БС.

В техническия арсенал влизат предимно всичко удари, след това бутане и хвърляния, удушаващи прийоми и на последно място - болезнени прийоми. За избора на техническия арсенал са необходими следните изисквания:

1. Противникът трябва да бъде изваден от строя, независимо от неговите физически данни за 2-5 сек.

2. Техническите действия не е необходимо да бъдат източник на травми за защитаващия се. Поради това ако тъцете и краката са недостатъчно тренирани ( а това се отнася за повечето хора), то е по-добре да се биеш с дланите, лактите и петите, а не с юмруци.

3. Всички технически действия трябва да се изпълняват в бягащо темпо.

4. Техниката не трябва принципно да се променя, когато и Вас или в ръцете на противника има оръжие.

Вашите противници, които винаги са няколко, и всеки от тях ви превъзхожда или в краен случай, не ви отстъпва по сила, определят Вашата тактика на боя - бягането. А тактиката обуславя Вашата техника. Поради това от голяма част от техниките, които успешно се използват в спорта, трябва да се откажем. Нуждата е от физическа подготовка. Ясно е, че колкото човек е по-силен, толкова по-големи шансове за победа има. Всеки отработен прийом или удар - това е преди всичко насочена сила в дадено движение.

Когато казват, че боеца има добра техника, то това значи, че боецът е в състояние да направи своето действие в условията на силно физическо и психологическо напрежение, а не просто да показва гимнастическо упражнение. Изискванията към силовата подготовка за индивидуални. Да се оцени реално може само в спаринг. Вашите сили трябва да са достатъчно за това партньорът ви да не успее да ви убеди, че вие не сте агресор, а жертва. Разбира се, винаги може да се избяга и така да се спечели боя. Но отново - това е индивидуално.

Човек, който е силно уморен (не е важно от какво, от бягане, от бой или просто от живота) няма чувство за самосъхранение. Това трябва да се помни.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Безплатни книги онлайн

Актуализирано към 20.01.2016 г.

Вчера се реших да пообиколя онлайн библиотеките, които дават възможност за безплатно сваляне на книги и да си харесам нещо за четене. И понеже всеки път минавам през търсене в гугъл, преглед, четене и т.н., реших да си запазя тук най-доброто, което съм открила.

Ето и моя списък от местенцата, където намирам безплатни книги за сваляне:

Моята библиотека (Chitanka.Info)- огромен архив от книги. Нямате право да отправяте към сървъра повече от 20 заявки в минута. Ако искате, имате възможност да свалите всички книги наведнъж. "Моята библиотека" има и форум.
Онлайн библиотека e-bookbg.com - книгите са достъпни само след като се регистрирате. Има български и чужди автори. Има и форум :) BooksBg.org - някои от книгите могат да бъдат изтеглени само след регистрация. Sepphora's книги онлайн - малка спретната колекция от книги. Препоръчвам Правописния речник на българския език. Библиотека с 1649 книги, свободни за сваляне и четене. http://readbg.com -…

Кръводаряване

От две години си направих традиция около първи юли да минавам през Националния център по кръводаряване. Преди седмица обаче ми се наложи по-раничко да мина от там, за да помогна на моя близка. По този повод навивах и една моя приятелка да го направи. Тя пък много се страхуваше и се поразтърсих из нета за повече информация, която да й пусна. Така намерих страхотен материал в Ogre`s Blog, който действа успокояващо и насърчително за кандидат-кръводарителите.

Покрай публикацията в този блог прегледах и коментарите и разбрах, че трудно в нета може да се намери информация кои са противопоказанията за кръводаряване. Поразтършувах още малко и все пак намерих. Оказа се, че ги има в Наредба № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки. Противно на очакванията ми, че ниското кръвно налягане може да е проблем, се оказа, че всъщност не то, а хипертоничната болест е противопоказана за кръводаряване.Ето и останалите н…

Приключих с mail.bg

Ако и вие сте от ползователите на безплатна поща в mail.bg, вероятно вече половин година все чакате пощата да заработи нормално. След като решиха, че трябва да я направят по-красива, почти постоянно изчаквам нещо да зареди - я от gravatar.com, я реклама или друго. Разбира се, вече активно се пренасям в Gmail, но пощата ми в mail.bg е от 7-8 години и аз, както всяко теле, трудно се променям.

Преди 2-3 седмици служебната поща два дена не работеше - ни приема, ни изпраща. Разбира се, няма да се отплесвам по темата "фирма и безплатна поща", имаме си и поща на собствен домейн, но се поддържа и тази. Та след два дни неяснота какво се случва, се оказа, че според съпорта на mail.bg е бил превишен трафика от 200МВ дневно. Трябвало да получим писмо относно този проблем, но явно това писмо се е загубило по сървърите от тяхната поща до нашата. Как точно се е случило това, не е ясно, но резултатът беше, че няколко наши клиенти на третия ден изпищяха с въпрос защо не отговаряме на запитва…